Se hvordan du går fram for å redusere grunnkapitalen i stiftelsen.

Dersom en stiftelse vil redusere grunnkapitalbeløpet som står i vedtektene, må dere følge særreglene som gjelder i stiftelsesloven. Loven gir en avgrensing i styrets muligheter til å redusere grunnkapitalen.

Kapitalendring i alminnelige stiftelser 

For en alminnelig stiftelse, altså en stiftelse som ikke er registrert som næringsdrivende, er det ikke avgrensinger i loven når det gjelder å dele ut penger fra grunnkapitalen. Men det kan være avgrensinger i vedtektene. Dersom det står i vedtektene at grunnkapitalen er bundet, eller det på annen måte er i strid med oppretterens forutsetninger, må styret først søke om omdanning av vedtektene før de kan vedta å sette ned grunnkapitalen.  

Står det ikke noe om en slik avgrensing i vedtektene, kan styret vedta å redusere grunnkapitalen. Dette vedtaket må ikke være i strid med formålet til stiftelsen, vedtektene eller oppretterens forutsetninger for øvrig.  

Når dere har vedtatt å redusere grunnkapitalen må dere sende melding om dette til Stiftelsestilsynet innen seks uker.

Last ned en veiledning for kapitalendring.

Se eksempel på styreprotokoll ved nedsetting av egenkapital.

Kapitalendring i næringsdrivende stiftelser 

I næringsdrivende stiftelser er grunnkapitalen bundet etter loven. Det betyr at stiftelsen ikke kan dele ut penger dersom stiftelsen sin egenkapital ikke er høyere enn grunnkapitalen. Sitter du i styret i en næringsdrivende stiftelse må dere kontakte Foretaksregisteret ved spørsmål om å nedsettelse av grunnkapitalen.  

Dersom det går frem av vedtektene at deler av annen egenkapital enn grunnkapitalen er bundet, må dere vurdere om dere må søke om å få endret vedtektene, slik at dere kan bruke av denne kapitalen framfor av grunnkapitalen. Søknad om å endre vedtektene sender dere til Stiftelsestilsynet.  

Har du fremdeles spørsmål? Gå til spørsmål og svar.