Slik endrer du stiftelsens vedtekter

Alle endringer i stiftelsers vedtekter må godkjennes av oss før de er gyldige.  

Både vesentlige endringer og mindre endringer blir regnet som omdanning, som det heter i stiftelsesloven. Endring i vedtektene kan for eksempel være endringer i formålet eller endring av en formulering i vedtektene.  

Du kan bruke et hjelpeskjema for å se hva du skal legge ved søknaden om vedtektsendring

Har du ikke tilgang til Altinn? Da kan du sende søknaden til postmottak@lottstift.no eller til Stiftelsestilsynet, postboks 800, 6805 Førde.  

Er det fortsatt noe du lurer på? Gå til spørsmål og svar.