Vil du vite hvordan dere ligger an med styrearbeidet? Ved å ta Stiftelsestilsynets styretest vil dere få svar på om styret oppfyller de mest sentrale kravene til organisering av styrearbeid i stiftelser.

Stiftelsesloven gir føringer om forsvarlig forvaltning av stiftelsen og hvordan styret skal organisere dette arbeidet. Testen vil gi en gjennomgang av de mest sentrale kravene som loven stiller til dette arbeidet. Svarene gir dere også en oversikt over mangler og forbedringsområder samt veiledning for videre tiltak.

Styretesten er ikke en godkjenning fra Stiftelsestilsynet. Men den kan være et verktøy i stiftelsens utviklingsarbeid. Målet med verktøyet er å dele kunnskap med stiftelser og hjelpe styret med å følge gjeldende regler og utøve godt styrearbeid.

Testen er anonym og vi registrerer ikke spor om deg som bruker.

Selvtest for stiftelser

* Betyr at feltet er obligatorisk.

Trinn 1 av 9

    Stiftelser skal ha vedtekter. De skal bl.a. opplyse om navn, formål, grunnkapital og styrets sammensetning. Vedtektene skal sikre tydelige og gode rammer for stiftelsens formue, formål, forvaltning og selvstendighet. Du kan sjekke om stiftelsen er registrert i Stiftelsesregisteret.