Søk i stiftelsesvedtekter
Hjelp
Søkeresultat
RegistreringsdatoOrganisasjonsnummerNavn  
14.10.2021827876062STAVERN KYSTKULTURSENTER
Stavern kystkultursenter —- Vedtekter Stavern kystkultursenter (SKKS) Vedtekter 1 Grunnlag En rekke foreninger og lag ønsker å bidra til etablering, drift og utvikling av et kystkultursenter i Stavern. Høsten 2020 ervervet Larvik kommune Fiskernes hus for at det skulle bli (topprettet en stiftelse med formål å utvikle og drive et kystkultursenter i F iskernes hus, Stavern. Stiftelsen skal være bredt sammensatt av lag og foreninger med formål og ...
12.10.2021927876566STIFTELSEN GJENBRUKSGJENGEN
Vedtekter for Stiftelsen Gjenbruksgjengen §l Navn og rettslig stilling Stiftelsen Gjenbruksgjengen er en selveiende ideell privat stiftelse. Stiftere er Anna Totth-Szamosi §2 Forretningskontor Stiftelsens forretningskontor er i Bodø. §Z Formål Stiftelsens formål er å bidra til at barnehager, skolefritidsordninger (SFO) og skoler får tilgang til opplæringsmateriell som gir barn og unge kompetanse og forståelse for FNs bærekraftsmål og hvor de som ...
08.10.2021927670364STIFTELSEN SKRIVERGÅRDEN
VEDTEKTER for STIFTELSEN SKRIVERGÅRDEN fastsatt av Eigersund kommunestyre i stiftelsesdokument av 22.03.2021 § 1. NAVN Stiftelsens navn er Stiftelsen Skrivergården. § 2. KONTOR Stiftelsens kontor er i Eigersund kommune. § 3. FORMÅL Stiftelsens formål er å drive eiendommen og bygningen Skrivergården i Egersund som et senter for kulturell og historisk virksomhet, åpent og tilgjengelig for allmennheten. § 4. GRUNNKAPITAL Stiftelsen Skrivergården ...
08.10.2021927867176SØK-STIFTING FOR ALLMENNYTTIGE OG LIKNANDE FØREMÅL I SØK-OMRÅDET
Vedtekter for ((SØK-stifting for allmennyttige og liknande førele i SØK— området». Vedtatt på generalforsamlinga i SØK AS 30.8.2021 § 1 Namn og forretningskontor Stiftinga heiter "SØK-stiftinga for allmennyttige og liknande føremål i SØK—området». Stiftinga si adresse er i Vindafjord kommune. SØK—området tilsvarer konsesjonsområdet til tidlegare Skånevik Glem Kraftlag SA, naerare besternt bvgdene Vikebvgd, Bjoa, Ølensvåg, Glem Skånevik og bvgdel...
01.10.2021927748932EFA STIFTELSEN KARMØY
Vedtekter for EFA stiftelsen Karmøy § 1 Stiftelsen Stiftelsens navn er EFA stiftelsen Karmøy, og er en ideell stiftelse, opprettet av Ingrid og Halvor Hansen, Skudeneshavn. Stiftelsens forretningskontor er på Ådland, Vestre Karmøyvei 395B Åkrehamn, Karmøy kommune. § 2 Formål 1. Ettervern - Stiftelsens hovedformål er 5 tilby ettervern for personer som kommer fra institusjoner/skole eller soning, og som ikke har noe tilbud å komme til for å få ...
27.09.2021927782804STIFTELSEN RE MARKEDSGRUPPE
Vedtekter for Stiftelsen Re Markedsgruppe Ved stiftelse 15.08.2021 5 1 Formål Stiftelsen Re Markedsgruppe har som formål å organisere, forvalte, inndrive og fordele sponsormidlene som skapes gjennom idrettslagene/idrettsforeningene/klubbene i Re som til enhver tid er tilknyttet Re Markedsgruppe. & 2 Styre Stiftelsens styre skal ha 3—6 med/emmer. Styrets medlemmer velges av et årlig årsmøte bestående av en representant fra hvert idrettslag/klubb ...
27.09.2021927783029STIFTELSEN GRÜNDERACADEMY
VEDTEKTER FOR STlFTELSEN GRÜNDERACADEMY 1. Stiftelsens bakgrunn Stiftelsen er opprettet av SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Grunderacademy . 3- Stiftelsens kontorkommune er Stavanger. 4. … Stiftelsen er en alm. stiftelse i henhold til stiftelseslovens § 4. Stiftelsens formål er loidra med økonomisk støtte til grundervirksomhet for e stimulere til e skape nye arbeidsplasser i Sør-Norge ved e tildele mi...
            Side 1 av 919 ( 6432 stk )