Søk i stiftelsesvedtekter
Hjelp
Søkeresultat
RegistreringsdatoOrganisasjonsnummerNavn  
18.09.2018921303548STIFTINGA NEDSTRANDSVEKST
Vedtekter Stiftinga Nedstrandsvekst § 1. Namn Namnet til stiftinga er Stiftinga Nedstrandsvekst. § 2. Formål Stiftinga Nedstrandsvekst skal arbeida aktivt og målretta for å auka verdiskapinga i bygdesamfunnet, med grunnlag i menneskelege, kulturelle og naturgjevne ressursar, med god forankring i bygda. Stiftinga skal legge til rette for reiseliv og utvikling av tilknytt nærings- og friluftsaktivitetar i Nedstrand i tråd med dei til ei kvar tid g...
29.08.2018821230632STIFTELSE UNGDOMSKLUBB JONAS, MOSS
VEDTEKTER §1. Stiftelsens navn er «Stiftelse Ungdomsklubb Jonas, Moss.» §2. Formålet er: a. Å skape et sted hvor ungdommer kan komme sammen i trygge, røykfrie og rusfrie omgivelser og under oppsyn. b. Å skape et sted hvor de kan være med på aktiviteter som er oppbyggende, og som kan være med på å fårebygge at de begynner med rus og kriminalitet. c. Å skape en motvekt mot alt som ungdommene i dagens samfunn blir foret med av negative verdier og i...
29.08.2018921204531STIFTELSE NORTEK FOUNDATION
VEDTEKTER FOR STIFTELSE NORTEK FOUNDATION (Vedtatt på stiftelsesmøtet den 20. juni 2018) § 1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelse Nortek Foundation. § 2 Stiftelsesgrunnlag Stiftelsen ble opprettet den 20. juni 2018 ved at Nortek AS ga et kontantbeløp på NOK 3 millioner til opprettelse av stiftelsen. § 3 Stiftelsens formål Stiftelsens formål er å yte bidrag til igangsettelse av programmer for å initiere og utvikle teknologiske løsninger...
27.08.2018921247281STIFTELSEN STOKKE PRESTEGÅRD
Vedtekter for Stiftelsen Stokke Prestegård 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Stokke Prestegård. 2 Adresse Kontoradressen er Stokke Prestegård, Lilleborgveien 10, 3160 Stokke. 3 Formål Stiftelsen har som formål å ta vare på Stokke prestegård som kulturarv (presteboligen ble fredet i 1991) og benytte den til samfunnsnyttige aktiviteter. 4 Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital er NOK 100.000. 5 Stiftelsens styre Styret er stiftelsens øverste or...
19.08.2018920706940ARNE VEIDUNG STIFTELSEN
Ingen vedtekter
16.08.2018921077823STIFTELSEN OSLO BOYS FOUNDATION
VEDTEKTER Vedtekter for: Stiftelsen Oslo Boys Foundation Vedtekts dato: 06/06/2018 § 1. Formål Stiftelsen Oslo Boys Foundation har som formål å yte økonomisk støtte og rådgivning til trengende familier, enkeltpersoner, organisasjoner og velledige stiftelser i Asia § 2. Styre Stiftelsens styre skal ha mellom 2 og 8 medlemmer. Styret skal være selvsupplerende men oppretteren, eller den oppretteren oppnevner, skal utpeke styreleder. Styreleder har...
07.08.2018921128185STIFTELSEN ASKIM PRESTEGÅRD
Vedtekter for Stiftelsen Askim Prestegård Vedtatt i Askim Menighetsråd 13.06.2018. §1 Stiftelsen Askim Prestegård er opprettet av Askim menighetsråd. §2 Stiftelsens formål er: A å leie eller eie, helt eller delvis, Askim prestegård, gnr 99 bnr 1 i Askim kommune. B å forvalte og drifte prestegården innenfor en åpen kirkelig og kulturell sammenheng, i tråd med historie og tradisjon. §3 Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000,-, som er overført ...
            Side 1 av 965 ( 6751 stk )