Søk i stiftelsesvedtekter
Hjelp
Søkeresultat
RegistreringsdatoOrganisasjonsnummerNavn  
28.10.2020925856991ANNE-KATHRINE OG JAHN ROBERT MICAELSENS MINNESTIFTELSE
VEDTEKTER FOR ANNE-KATHRINE OG JAHN ROBERT MICAELSENS MINNESTIFTELSE §1. Navn. Stiftelsens navn skal være Anne-Kathrine og Jahn Robert Micaelsens minnestiftelse. Stiftelsen er en næringsdrivende stiftelse med foretaksnavn: Anne-Kathrine og Jahn Robert Micaelsens Minnestiftelse. §2. Formål Stiftelsens formål er å yte bidrag til sosiale og humanitære formål etter legatstyrets bestemmelse. §3. Grunnkapital. Stiftelsens grunnkapital utgjør ved stift...
28.10.2020925790621STIFTELSEN WE PLAY GREEN
Vedtekter i Stiftelsen We Play Green Vedtekter per 14. august 2020 §1 Stiftelsen har foretaksnavnet Stiftelsen We Play Green §2 Stiftelsen har som formål å inspirere, engasjere og konkret hjelpe idretten til å redusere sitt miljøavtrykk. §3 Stiftelsen skal være næringsdrivende og skape inntekter gjennom sponsorater, salg og formidling av tjenester, eventer samt salg av produkter og liknende. §4 Stiftelsen skal ha et styre på 3-8 medlemmer. Styre...
28.10.2020925852465STIFTELSEN A-KOMPETANSE
VEDTEKTER FOR STIFTELSEN A-KOMPETANSE (Vedtatt ved stiftelsen den 7. oktober 2020) § 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen A-Kompetanse. § 2 Formål Stiftelsens formål er direkte, eller gjennom underliggende datterselskap, å legge til rette for, administrere og gjennomføre undervisningsvirksomhet knyttet til fagskole, videregående opplæring og fag- og yrkeskurs og stimulere dette arbeidet i arbeidslivet og arbeiderbevegelsens organisasjoner i de ...
27.10.2020925813222AURORA EYE RESEARCH FOUNDATION
Vedtekter Aurora Eye Research Foundation § 1 Stiftelsen med navn Aurora Eye Research Foundation er opprettet av Kari Monsen 25.07.2020. § 2 Stiftelsens formål er å støtte klinisk forskning for økt forståelse av effekten av ulike behandlingsstrategier med mål å bevare syn lengst mulig for dem som berøres av de viktigste aldersrelaterte progredierende kroniske øyesykdommer. § 3 Stiftelsen skal forvalte og plassere midlene slik at tilfredsstillen...
22.10.2020925790389DEN NASJONALE FILMKOMMISJONEN
VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NASJONALE FILMKOMMISJONEN §1 Navn og rettslig stilling Stiftelsen Den nasjonale filmkommisjonen opprettes som en alminnelig stiftelse i henhold til lov om stiftelser av 15. juni 2001 § 4. Stiftelsen har sitt sete i Bergen. §2 Formål Stiftelsen skal legge til rette for utenlandske filmproduksjoner i Norge, gjennom blant annet å: • Markedsføre Norge som opptaksland • Bistå internasjonale produsenter med å finne opptaks...
21.10.2020925800600AASE OG HANS TORPS STIFTELSE
Vedtekter for Aase og Hans Torps stiftelse §1 Navn Stiftelsens navn er Aase og Hans Torps stiftelse. §2 Hjemsted Stiftelsen er hjemmehørende i Oslo Kommune. §3 Formål Stiftelsens formål er å støtte bevegelsen United World Colleges. Dersom UWC-bevegelsen opphører å eksistere vil stiftelsen i stedet gi sin støtte til en norsk ideell miljøorganisasjon, eksempelvis Norges Naturvernforbund. Stiftelsen er veldedig og har ikke mål om erverv. Den er en ...
13.10.2020925766887SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 MODUM
VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 MODUM 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER § 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum. Stiftelsens forretningskontor er i Modum kommune § 1-2 Formål Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Modum. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og b...
            Side 1 av 932 ( 6520 stk )