Søk i stiftelsesvedtekter
Hjelp
Søkeresultat
RegistreringsdatoOrganisasjonsnummerNavn  
08.01.2021926336541ALTA SYKEHUS MED PASIENTFOKUS
Vedtekter for stiftelsen Alta sykehus med Pasientfokus Alta sykehus med Pasientfokus org.nr. 926 336 541 § 1: NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR: A. Stiftelsen Alta Sykehus med Pasientfokus er en selvstendig juridisk person. B. Stiftelsens formål er å jobbe for økonomisk tilskudd med donasjoner til mulig bygging/etablering av fødeavdeling med akuttfunksjoner og/eller geriatri for kommunene Alta, Kautokeino og distriktene i Alta-regionen. Alternat...
06.01.2021926186183OMEGASTIFTELSEN
Vedtekter for Omega Stiftelsen §1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Omegastiftelsen §2 Formål Omegastiftelsen skal tilby tverrfaglig spesialisert behandling, rehabilitering og ettervern til mennesker som sliter med avhengighet av alle typer rusmidler, medikamenter og spill. Behandlingen som tilbys skai være ledende innen sitt fagfelt og det legges stor vekt på medisinsk spesialistkompetanse, psykologisk spesialistkompetanse, sosialfaglig komp...
05.01.2021926284282UNDERSKOG
Vedtekter for Stiftelsen Underskog § 1. Stiftelsens navn skal være: Stiftelsen Underskog § 2. Stiftelsen trenger ikke kontor, men om det har kontor skal det være i Oslo kommune. § 3. Stiftelsen Underskog har som formål å vedlikeholde internettsamfunnet Underskog.no § 4. Stiftelsens grunnkapital er på kr 100 000. § 5. Stiftelsens styre skal ha mellom 2 og 6 medlemmer. Styret skal være sek/supplerende. Første styre velges av stifter.
04.01.2021926298704HOPPLAUGET
Vedtekter Revisjon 1 §1. Stiftelsens navn er "Hopplauget", i vedtektene heretter benevnt som «Stiftelsen». §2. Stiftelsens formål er å støtte Norsk hoppsport økonomisk. Stiftelsens styre kan i trå med stiftelsens vedtekter støtte konkrete prosjekter, lag, foreninger og grupperinger organisert av NIF/NSF. Støtte skal kun skje ved at stiftelsen øker kapitalen utover grunnkapital i stiftelsen. Stiftelsens kapital økes ved medlems utvidelse elter ak...
30.12.2020926204181HANS NIELSEN HAUGE SENTERET
Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøte den 12. november 2020. 1. Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Hans Nielsen Hauge Senteret (HNHS) 2. Stiftelsens formål HNHS er en ideell stiftelse, og har som hovedformål å: • eie og forvalte eiendommen Hans Nielsen Hauges vei 39, 1661 Rolvsøy, Gnr 737 Bnr 25 • drifte Hans Nielsen Hauges museum og Hans Nielsen Hauges besøkssenter • formidle kunnskap om Hans Nielsen Hauge til barn, unge og allmennheten, gjenno...
30.12.2020826049952TORE TVETES STIFTELSE
Stiftelsen har følgende vedtekter : § 1 Stiftelsens navn og hjemkommune Stiftelsens navn skal være Tore Tvetes Stiftelse. Stiftelsen skal være hjemmehørende i Trondheim kommune. § 2 Formål Stiftelsen har som formål å yte tilskudd til Trondhjems Turistforening, org.nr. 911184354. Tilskudd til Trondhjems Turistforening skal benyttes til - Bygging av nye hytter eller vesentlige oppussingsprosjekter - Andre turmålsrelaterte investeringer, eksempelv...
22.12.2020926278622TRYSIL KIRKE- OG KULTURSTIFTELSE
VEDTEKTER Trysil kirke- og kulturstiftelse Vedtatt 13.10.2020 Stiftelsens vedtekter: §1 Stiftelsens navn og hovedkontor Stiftelsens navn er "Trysil kirke- og kulturstiftelse" Stiftelsen er hjemmehørende i Trysil kommune. §2 Stiftelsens formål Stiftelsen er en alminnelig stiftelse som har til formål gjennom å eie, forvalte, leie ut og stille lokaler tilgjengelig, å fremme kirkelig, diakonalt, sosialt og kulturelt arbeid i Trysil, etter nærmere be...
            Side 1 av 924 ( 6467 stk )