Søk i stiftelsesvedtekter
Hjelp
Søkeresultat
RegistreringsdatoOrganisasjonsnummerNavn  
05.06.2019922735417NORSK-KINESISK KULTUR- OG TURISTFOND
Vedtekter for Stiftelsen Norsk-Kinesisk Kultur og Turistfond Fastsatt på konstituerende stiftelsesmøte den 31. mai 2019, med senere endringer, senest den 31. mai. 2021. § 1. Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk-Kinesisk Kultur- og Turistfond. § 2. Formål Stiftelsens formål er å skape nære relasjoner mellom norske og kinesiske aktører ved å fremme en gjensidig forståelse og verdsettelse av kinesisk og norsk kultur, hvor turisme prioriteres s...
05.06.2019922741921STIFTELSEN TIL GODE FOR FELLESSKAPET FRA DALSNES TIL OG MED ELDA
VEDTEKTER FOR STIFTELSEN TIL GODE FOR FELLESSKAPET FRA DALSNES TIL OG MED ELDA. § 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen til gode for fellesskapet fra Dalsnes til og med Elda. § 2 Formål Stiftelsens formål er å dele ut midler som skal komme fellesskapet i området Dalsnes til og med Elda i Kvæfjord kommune til gode. Eventuell endring i kommunestruktur medfører ikke endring i tildelingsområdet Dalsnes til Elda. § 3 Styret Styret skal bestå av 5 med...
29.05.2019922771995STIFTELSEN BARNEVAKTEN
Vedtekter for Stiftelsen Barnevakten §1. Navn Stiftelsens navn er «Stiftelsen Barnevakten». Til daglig benyttes navnet «Barnevakten». §2. Formål Stiftelsens formål er å gi råd om barn/unge og medier. §3. Barnevaktens verdigrunnlag Barnevaktens virksomhet bygger på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet og nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet §...
29.05.2019922333297STIFTELSEN LAUVSPRETT
Vedtekter § 1 Navn og kontorkommune Stiftelsens navn er Stiftelsen Lauvsprett. Stiftelsens kontorkommune er Bærum. § 2 Formål Stiftelsens formål er å støtte allmennyttige tiltak i Lommedalen. § 3 Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital (egenkapital) er NOK 7 000 000. § 4 Stiftelsens styre Stiftelsens styre består av tre personer, med to vararepresentanter. Hvert medlem fungerer i en periode på inntil fire år av gangen. For å sikre overlappende fun...
28.05.2019822716652STIFTELSEN SIERRA LEONE
Vedtekter for Stiftelsen Sierra Leone Vedtatt på stiftelsesmøtet 29. mars 2019. endret på styremøte 20.5.2019. § 1. Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Sierra Leone § 2 Formål Stiftelsen Sierra Leone har som formål å yte bistand til mennesker i Sierra Leone for en bedre fremtid ved å dele ut midler til opprettelse og drift av helsestasjoner, sykehus, skoler, infrastruktur og etablering av lokal småindustri. § 3. Grunnkapital Stiftel...
24.05.2019822724272AL-AYN FOR SOCIAL CARE NORWAY
Vedtekter for Al-Ayn for Social Care Norway Al-Ayn for Social Care Norway Innholdsfortegnelse 1. Navn 2 2. Hovedkontor og driftsår 2 3. Formål 2 4. Grunnkapital 2 5. Myndighet 2 6. Anvendelse av inntekter og eiendeler 3 7. Utdelinger 3 8. AASCNs ledelse 4 9. Tilsynskomitéen 4 10. Tilsynskomitéens vedtak 6 11. Andre Tilsynskomitémøter 7 12. Revisorer 7 13. Styret 8 14. Møter og saksbehandling i Styret 9 15. Styremedlemmers interesser og håndterin...
24.05.2019922431396STIFTINGA BJØRNDALFONDET
Vedtekter for Stiftinga Bjørndalfondet. Fastsett i styremote den 09.03.2018 § 1. Namn Namnet på stiftinga er Stiftinga Bjørndalfondet. § 2. Adressa til stiftinga Adressa til Stiftinga Bjørndalsfondet er i Ulstein kommune. § 2. Føremål Fondet sitt virkeområde er å forvalte fondet sine midlar på ein samfunnsmessig tilfredsstillande måte, og særleg nyttast mot kulturinstitusjonar som bibliotek, skular, utdanning og andre kulturelle føremål. Eventue...
            Side 1 av 951 ( 6653 stk )