Søk i stiftelsesvedtekter
Hjelp
Søkeresultat
RegistreringsdatoOrganisasjonsnummerNavn  
09.04.2021826827432GERD OG ASBJØRN GLEVOLLS UTDANNINGSFOND
VEDTEKTER FOR GERD OG ASBJØRN GLEVOLLS UTDANNINGSFOND opprettet 13.5.2020 81 Navn Stiftelsens navn er Gerd og Asbjørn Glevolls utdanningsfond. 82 Formål Stiftelsens formål er å yte stipend til ungdom fra Sarpsborg som (1) tar høyere utdanning, (2) har gode kvalifikasjoner for det og (3) som trenger økonomisk bistand til slik utdanning. 83 Styre og signatur Stiftelsen skal ha et styre bestående av tre medlemmer. Styrets leder skal være advokat. S...
06.04.2021926692844RAGNHILD OG KRISTIAN NILSENS LEGAT
Vedtekter for ' Ragnhild og Kristian Nilsens legat $ 1 Stiftelsens navn og etablering Stiftelsens navn er Ragnhild og Kristian Nilsens legat. Stiftelsen er etablert ved Ragnhild Nilsens død den 4. april 2020, idet hun i testament av 11. august 2017 har bestemt at resten av det hun etterlater seg, etter at øvrige arvinger har mottatt sin arv, skal forvaltes av en nyopprettet stiftelse. 6 2 Stiftelsens formål E ; Stiftelsens formål er å yte studi...
22.03.2021926692453BALDWIND DOLE
Vedtekter for Stiftelsen Baldwind Dole 8 1 Formål Stiftelsen Baldwind Dole har som formål å støtte humanitære tiltak som fremmer helse og velferd for personer med diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft, kronisk lungesykdom og/eller psykiske lidelser, og forskning på disse sykdommene, koblet tii den humanitære og/eller forskningsbaserte innsatsen Kjersti Mørkrid Blom-Bakke direkte eller indirekte gjør på dette eller tilstøtende områder. $ 2 S...
22.03.2021926820060N.K.S. FORMIDLINGSSENTER FOR TUBERKULOSE PÅ BJØRKELI, VOSS
VEDTEKTER for N.K.S. Formidlingssenter for berkul å Bjørkeli, V Tuberkulose på Bjørkeli, Voss $ 1 Namn Namnet til stiftinga er M.K.S. Formidlingssenter for Tuberkulose på Bjørkeli, Voss 8 2 Føremål Stiftinga har som føremål å gje ålmenn informasjon om sjukdommen tuberkulose (tbc) i fortid og notid. Gjennom informasjonsverksemd og museumsdrift vil ein både få fram folkekampen som gjekk føre seg iI Noreg fram til 1970-åra og korleis sjukdommen var...
17.03.2021926782258ADOPSJON I ENDRING RESSURSSENTER FOR ADOPTERTE OG DERES FAMILIER
Vedtekter for stiftelsen Adopsjon i endring - ressurssenter for adopterte og deres familier. $1 Stiftelsens navn er Adopsjon i endring - ressurssenter for adopterte og deres familier. 82 Stiftelsen er hjemmehørende i Oslo kommune. Stiftelsen er en ideell stiftelse i tråd med stiftelsesloven kapittel I, I1 og IV. 83 Stiftelsens formål er å påvirke og endre synet på og forståelsen av hva adopsjon kan innebære for alle involverte sett i et li...
11.03.2021926537202CHILDREN BORN OF WAR PROJECT
Styret har følgende vedtekter: Vedtekter for Stiftelsen Children Born of War Project: $ I Navn Stiftelsens navn er *Children Born of War Project” & 2 Formål . Formålet til stiftelsen er å fremme og ivareta behov og rettigheter til barn født av krig, definert som Children Born of War, kort CBOW (person født av lokal mor og hvor far som regel tilhører en fremmed militærmakt/væpnet gruppe eller f.eks. en fredsbevarende styrke), gjennom å: e — Arbei...
10.03.2021926722905STIFTELSEN BRANNBAMSEN BJØRNIS
VEDTEKTER FOR STIFTELSEN BRANNBAMSEN BJØRNIS $1 STIFTELSENS NAVN Stiftelsens navn er Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis. Stiftelsens hovedsete er i Trondheim. 82 STIFTELSENS FORMÅL Stiftelsen er en alminnelig stiftelse, jf. stiftelsesloven $ 4, hvis formål er å: * Legge til rette for omsorg og trygghet for barn i møte med utrykningspersonell etter brann og ulykker. * Gi barn kunnskap om brannsikkerhet. $3 STIFTELSENS GRUNNKAPITAL Stiftelsen...
            Side 1 av 922 ( 6449 stk )