Søk i stiftelsesvedtekter
Hjelp
Søkeresultat
RegistreringsdatoOrganisasjonsnummerNavn  
05.07.2021927244187SKRAVESTAD STIFTELSEN
. o () st | cos Filnavn Signatur Fdato Signeringstid Vedtekter Skravestad Stiftelsen Østmoen, Lene 19.04.1968 01.07.2021 15:35 versjon 29-06-2021.pdf Egeland-monfort, Peter 03.12.1976 30.06.2021 12:31 Vedtekter Skravestad Stiftelsen Vedvik, Ellinor Ekholdt 12.04.1992 30.06.2021 08:10 versjon 29-06-2021.pdf Kvitberg, Edgar Kåre 24.08.1960 30.06.2021 12:36 Vedtekter Skravestad Stiftelsen versjon 29-06-2021.pdf Vedtekter Skravestad Stiftelsen versj...
05.07.2021927349825STIFTELSEN HEIA VADSØ
VEDTEKTER FOR STIFTELSEN HEIA VADSØ § 1. Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Heia Vadsø. § 2. Formål Stiftelsen har som formål å tilgodese Kultur- og idrettsaktiviteter i Vadsø Kommune. Formålet kan også ivaretas blant annet gjennom økonomisk bidrag til. og samarbeid med. andre ideelle organisasjoner som opererer innenfor stiftelsens formålsområde. Stiftelsen skal være en alminnelig stiftelse uten religiøs eller politisk tilknytning som ikke har ...
05.07.2021927355191ANYES 2 STIFTELSEN
Vedtekter for stiftelsen Anyes 2 Stiftelsen Vedtekter 14.6.2021 1. Navn Stiftelsen navn er Anyes 2 Stiftelsen 2. Formål Stiftelsen er eier av 2 900 B- aksjer iAnyes AS, og skal eie samt forvalte de verdier som mottas fra Per Sand i tråd med en rasjonell og sunn forretningsdrift Aksjene i Anyes AS kan ikke pantsettes eller overdras til andre enn Anyes AS eller Per Sand og da til pålydende. Stiftelsen skal tilgodese allmennyttige og gode formål inn...
30.06.2021927342677HUSEBY ANTROPOSOFISKE STIFTELSE
Stiftelsesvedtekter for Huseby antroposofiske stiftelse 1. Navn Stiftelsens navn er Huseby antroposofiske stiftelse. Den er en al.]mennyttig stiftelse. 2. Formål Stiftelsens formål er ét tilby kurs, studier og fysisk aktivitet etter antroposofiske prinsipper og lære, samt drive utleie/utlån til forannevnte aktiviteter i eiendommen gm”. 29 har. 121. 3. Grunnkapital Stiftelsens gmmikspital er kr. l 000 000. Grunnkapitalen kan etter styrets nærmere ...
17.06.2021927264145KAREN BRU STIFTELSE
VEDTEKTER FOR KAREN BRU STIFTELSE Fas tsar tt på konstituerende stiftelsesmøte den 3. ju ni 2021 51 Stiftelsens navn er ((Karen Bru Stiftelse». 52 Stiftelsen har forretningsadresse i Bergen kommune. 53 Stiftelsen skal støtte følgende formål: . Allmennvttig arbeid i regi av Kirken, herunder kan midlene utdeles bestemte menigheter i Den norske Kirke, Sjømannskirken m.fl., og ulike formål som arbeid rettet mot barn og ungdom, pensionister, felle...
15.06.2021927201062HEARTS IN THE ICE FOUNDATION
Vedtekter for Stiftelsen Hearts in the Ice Foundation (HITI) § l Formål Stiftelsen Hearts in the lce Foundation (HITI) har som formål å bidra til aktivt engasjement og kunnskap knyttet til vår tids største utfordring — klimaendringer. Stiftelsen vil bygge bro mellom vitenskap, publikum og almenn forskning. Målet er å skape et globalt nettverk som kan inspirere til fremtidsrettet tenkning, utdannelse og engasjement omkring klimaendringer. § 2 styr...
09.06.2021926974769STIPENDFONDET FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLEN I TROMS
Vedtekter for stiftelsen STlPENDFON DET FOR PEDAGOG lSK PERSONALE lGRUNNSKOLEN l TROMS Bakgrunn: Stipendfondet ble etablert i 1968 ved sammenslåing av midlene fra Vikarkassene for folke— og framhaldsskolens lærere i Troms fylke, Tromsø og Harstad kommuner, samt fra Stipendfondet for lærere i Folke— og framhaldsskolen i Troms. Statens Utdanningskontor i Troms administrerte Stipendfondet fram til år 2000. Utdanningsforbundet Troms fikk overført det...
            Side 1 av 920 ( 6439 stk )