Søk i stiftelsesvedtekter
Hjelp
Søkeresultat
RegistreringsdatoOrganisasjonsnummerNavn  
25.05.2020925102849STIFTELSEN RINGERIKE KULTUREIENDOM
VEDTEKTER STIFTELSEN RINGERIKE KULTUREIENDOM Stiftet 4. mai 2020 § 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Ringerike Kuitureiendom. § 2 Kontorkommune Stiftelsens kontor er i Ringerike kommune. § 3 Formål Stiftelsens virksomhet består i å eie lokaler i Kulturhuset i Hønefoss og for øvrig i regionen der det er aktuelt for å oppfylle stiftelsens formål, samt stille lokalene til disposisjon for kulturformål til nytte for kulturlivet, lokalsamfunnet og...
13.05.2020925017930STIFTELSEN TOTEN MONTESSORI OPPVEKSTSENTER
Vedtekter for Stiftelsen Toten Montessori Oppvekstsenter § 1. Navn Stiftelsens navn skal være Stiftelsen Toten Montessori Oppvekstsenter § 2. Forretningskontoret er i Kolbu. Kontorkommunen er Østre Toten, § 3. Formål Stiftelsen Toten Montessori Oppvekstsenter er en privat og selveiende stiftelse. Formålet til stiftelsen er et ideelt formål Formålet er å eie alle aksjer Toten Montessoribarnehage AS i Kolbu, samt innredning og utstyr som skal disp...
08.05.2020925040495STIFTELSEN LET'S BUILD
VEDTKTER FOR STIFTELSEN LET*S BUILD § 1. Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Let's Build. § 2. Formål Stiftelsens formål er å bidra til at flere barn og unge i utviklingsland får utdannelse, gjennom å bygge, etablere, rehabilitere og utvikle offentlige skoler med tilhørende fasiliteter og infrastruktur og det som står i naturlig forbindelse med dette. Stiftelsen vil prioritere skoler på nivåene etter barneskole. Videre vil stiftelsen prioritere ...
04.05.2020924978112MINOTENK - MINORITETSPOLITISK TENKETANK
VEDTEKTER Minoritetspolitisk Tenketank Mino tenk Organisasjonsnummer: 995423502 §1 NAVN Stiftelsens navn er «Minotenk - Minoritetspolitisk tenketank». Kortnavn: «Minotenk» §2 FORMÅL Stiftelsens formål er å • fremme inkludering og likestilling av og blant minoritetsgrupper • motvirke utenforskap, ekskludering og diskriminering av og blant minoritetsgrupper • formidle kunnskap om minoritetsgrupper, innvandring og integrering • utvikle forslag til...
29.04.2020924875151TID STIFTELSEN
Vedtekter for Stiftelsen TID § 1. Stiftelsen TID • Tillit: Skape et miljø preget av tillit, eler personer kan blomstre. Tillit gjør at en tørr å være uenige og ærlige, på en saklig måte. • Inkludering: «Vi» framfor «oss/de». «Vårt» framfor «mitt» . Samtidig er det viktig å ivareta (egne) grenser. Romfor alle, men ikke alt. • Deltaking: lvareta grunnleggende menneskerettigheter der tilhørighet, deltakelse og medvirkning i hverdagsliv, arbeids...
23.04.2020924701803STIFTELSEN MED UNGDOM I FOKUS
Stiftelsen MED ungdom i fokus Vedtekter §1 Stiftelsens navn er «MED ungdom i fokus» og har kontorsted i Vefsn Kommune §2 Stiftelsens formål er å initiere, drive og/eller finansiere medvirkning og endring for ungdom. §3 Stiftelsens grunnkapital er NOK 612.000,- §4 Stiftelsen skal ledes av et styre med 2 til 9 medlemmer §5 Styrets medlemmer utpekes av a) Vefsn kommune, 2 medlemmer, tjenestetid 4 år b) Hemnes kommune, 1 medlemmer, tjenestetid 4 år ...
21.04.2020924942770MARTIN LENDAS MINNEFOND
VEDTEKTER For Martin Lendas minnefond § 1 NAVN Legatets navn er Martin Lendas minnefond § 2 FORMÅL Martin Lendas minnefond er et ideelt samfunnsnyttig fond som har som formål å gi økonomisk bistand til fortrinnsvis jusstudenter fra Universitetet i Oslo som sliter med psykiske problemer, og som vil trappe ned på medisinene og/eller avvikle medisinbruken. Fondet kan ikke benyttes til å dekke utgifter som inngår i normale kommunale tjenester. §3 GR...
            Side 1 av 938 ( 6564 stk )