Søk i stiftelsesvedtekter
Hjelp
Søkeresultat
RegistreringsdatoOrganisasjonsnummerNavn  
22.05.2023931369083STIFTINGA K1 HØYANGER
VEDTEKTER FOR STIFTINGA Kl HØYANGER (VEDTATT VED STIFTELSEN DDMMÅÅ) 1. Formål Stif'tinga har som formål å eige, oppgradere, utvikle og drive trappeaniegget Kl i Høyanger og eventuelt andre trappeanlegg i Høyanger kommune. Stiftinga kan legge deiar av aktiviteten inn i aksjeselskap der også andre enn Stiftinga kan vere aksjonærar. Eigarskap til trappene kan ikkje leggast inn i andre selskap. 2. Styre Styret skal bestå av 5 styremedlemmer og skal...
22.05.2023931424084STIFTELSEN SKAPERTUNET FAMILIEHUS
Stiftelsen Skapertunet familehus Vedtekter § 1 Formål og verdigrunnlag Stiftelsen Skapertunet Familehus har som formål å . Drive senter for barn og unge med foreldre hvor den enkelte blir sett og elsket. . Stimulere til mestring gjennom lek, læring, og sosial omgang med andre. . Hjelpe foreldre til å takle foreldrerollen på en god måte. Stiftelsen har et kristent verdifundament. § 2 Styre Stiftelsens styre skal ha fra to til fem medlemmer. Styret...
15.05.2023931390171STIFTELSEN OSLO NEGATIV
Vedlegg I VEDTiE ER FOR STiFTELS£N OSL NEGATW § 1 Navn og forretningskontor Stiftelsens navn er Stiftelsen Oslo Negativ. Stiftelsens forretningskontor er i 0le kommune. § 2 Formåi Stiftelsen Oslo Negativ er en ailmennyttig stiftelse som skal ha til formål å arrangere festivaler for fotografi og for øvrig å fremme fotografiet. § 3 Grunnkapital og andre midier Stiftelse-as grunnkapitai er NOK 100 000 som består av kom otinnskudd. Grunnkapit...
15.05.2023931390244STIFTELSEN FOOTBALL FOR THE GOALS
Bilag 1 — Vedtekter VEDTEKTER FOR STIFFELSEN FOOTBALL FOR THE GOALS (vedtatt ved opprettelsen den 10. mars 2023) § 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Football for the Goals. § 2 Stiftelsens formål Stiftelsens formål er å: . Fremme forslag til FN om hvordan fotballen kan inngå i arbeidet med å nå de 17 bærekraftsmålene; . Synliggøre FNs 17 bærekraftmål i internasjonal fotball; og . Bidra til endring mot en mer bærekraftig adferd i og utenfor...
04.05.2023931328336STIFTELSEN WE (WOMEN EMPOWERMENT)
VEDTEKTER FOR STlFTELSEN WE Vedtatt 02.02.2023. § 1. Stiftelsens navn er Stiftelsen WE. E langform Stiftelsen Women Empowerment. § 2. Stiftelsens forretningskontor er i Oslo kommune. § 3. Stiftelsens formål er å styrke og utvikle muligheter for at sårbare kvinner opplever selvstendignet. Stiftelsen kan velge å være deitaker i, eventuelt eier av, annen juridisk ennet for ved dette å oppfylle stiftelsens formål. § 4. Stiftelsens grunnkapital e...
03.05.2023931272608RAGNHILD OG GEORG ROBERTSENS MINNEFOND
Vedtekter for Ragnhild og Georg Robertsens Minnefond § l Opprinnelse og navn Fondet er kommet i stand ved realisering av verdiene i boet etter Ragnhild Elvine Sørmo Robertsen i henhold til testament datert 23.03.1995. Iht. testamentet er fondets navn Ragnhild og Georg Robertsens Minnefond. Stiftelsens grunnkapital utgjør 5 624 646,04 kr. § 2 Formål Fondets formål er å yte støtte til ((ren kreftforskning ved Universitetet i Tromsø — Norges arkti...
27.04.2023931297864SPAREBANKSTIFTINGA SØRE SUNNMØRE
VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFI'INGA SØRE SUNNMØRE « 1 ALMINNELEGE REGLAR § 1—1 Firma og forretningskontor Stiftinga sitt namn er Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre. Stiftinga sitt forretningskontor er i Volda kommune. § 1-2 'Føremål Stiftinga sitt føremål er å forvalte eigenkapitalbevis som stiftinga vart tilført ved skipinga, og å stå for ein langsiktig og stabil eigarskap i SpareBank 1 SMN. Stiftinga skal i tillegg plassere midlane på ein føremålst...
            Side 1 av 906 ( 6337 stk )