Søk i stiftelsesvedtekter
Hjelp
Søkeresultat
RegistreringsdatoOrganisasjonsnummerNavn  
10.07.2020925279501SUSIE WANG
Vedtekter - Stiftelsen Susie Wang § 1 Navn m.v. Stiftelsens navn er Susie Wang. Stiftelsens kontorkommune er Oslo. § 2 Formål Stiftelsens formål er å lage og vise scenekunst og annet relevant ideelt kunstnerisk arbeid. Visjonen er å gi kulturelle opplevelser til sivilsamfunnet. Stiftelsen har ikke økonomisk erverv som formål. § 3 Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital (egenkapital) er NOK 100.000,- § 4 Stiftelsens styre Stiftelsens styre best...
02.07.2020925115169STIFTELSEN NESODDKATTEN
Vedtekter for Stiftelsen Nesoddkatten § 1 Stiftelsen er opprettet av Kari Rolland i stiftelsesdokument 20.01.20 § 2 Stiftelsen har som formål å bidra til at samtlige katter på Nesoddhalvøya lever gode liv. Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter: • Innfanging, helsehjelp, sosialisering og omplassering av hjemløse katter • Opplysningsvirksomhet om ansvarlig kattehold • Bistå privatpersoner og andre organisasjoner som ber om hjelp,...
02.07.2020925278882STIFTELSEN SHETLANDSGRUPPEN
Stiftelsen Shetlandgruppen. STIFTELSENS VEDTEKTER § 1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Shetlandgruppen. § 2 Stiftelsens formål Stiftelsen har til formål • Bidra til bedre ivaretakelse av personell med bakgrunn fra Marinejegerkommandoen (MJK) og Forsvarets spesialstyrker (FS), herunder veteranvirksomhet. • Bidra til å holde i hevd den historiske bakgrunnen til MJK. • Bidra til å kunne skape en arena og møteplass for veteraner o...
01.07.2020925237671SPAREBANKSTIFTELSEN OFOTEN SPAREBANK
VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN OFOTEN SPAREBANK 1. Alminnelige bestemmelser § 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank. Stiftelsens forretningskontor er i Evenes kommune. § 1-2 Formål Stiftelsens hovedformål er å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebank 68° Nord, herunder forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen, og så langt det er mulig delta i emisjoner i ...
22.06.2020925198684STIFTELSEN MOT FOUNDATION
Vedtekter for Stiftelsen MOT Foundation (vedtatt 10. januar 2020) § 1 Navn og rettslig stilling Stiftelsens navn skal være «Stiftelsen MOT Foundation», også kalt «MOT Foundation». Stiftelsen har sitt hovedkontor og kontoradresse i Trondheim kommune. MOT Foundation er en verdensomfattende, ideell, nonprofitt, religiøst uavhengig og politisk uavhengig stiftelse. MOT Foundation er MOTs globale lisensgiver og eler av MOTs konsept og merkevareprofil...
19.06.2020925103454KULTURSTIFTELSEN SYLAN & SÅNN
STIFTELSESDOKUMENT 2019 Vedtekter for Stiftelsen Kulturstiftelsen Sylan & Sånn. § 1 Navn og rettslig stilling Kulturstiftelsen Sylan & Sånn er en alminnelig ideell stiftelse, opprettet ved gavedisposisjon fra det tidligere selskapet Tydalsfestivalen AS. § 2 Forretningssted Kulturstiftelsen Sylan & Sånn skal ha sitt forretningssted i Tydal kommune. § 3 Formål Stiftelsen har som formål å videreutvikle Tydalsfestivalen og andre aktiviteter innenfor...
11.06.2020925100935BJORUNN ELLINOR JENSENS CHILDRENS ART STIFTELSE
Vedtekter for Stiftelsen Bjorunn Ellinor Jensens Childrens Art stiftelse § 1. Navn Stiftelsens navn er Bjorunn Ellinor Jensens Childrens Art stiftelse. § 2. Formål Stiftelsens formål er å understøtte kunst og kulturaktiviteter for barn. § 3. Styret Styret skal ha mellom to og seks medlemmer. Styrets medlemmer er selvsupplerende. Styrets tjenestetid er fire år. Styremedlemmer kan sitte i flere perioder. § 4. Grunnkapital Stiftelsens grunnkapit...
            Side 1 av 934 ( 6536 stk )