Søk i stiftelsesvedtekter
Hjelp
Søkeresultat
RegistreringsdatoOrganisasjonsnummerNavn  
03.12.2019923937080ETTBARN
VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ETTBARN § 1. Navn Stiftelsens navn er Ettbarn. § 2. Formål Ettbarn har som formål å hjelpe barn som kommer fra fattige familier eller er foreldreløse. Stiftelsen ønsker å gi dem en ny start i livet ved å dekke deres grunnleggende menneskelige behov. Stiftelsen skal tenke langsiktig og hele tiden etterstrebe hva som er det beste for barna, og jobbe mot at de får utdannelse og blir en ressurs for samfunnet. Stiftelsen ska...
03.12.2019923961771STIFTELSEN HUG - HEGES UGANDA FOND FOR GRANTS
Vedtekter for STIFTELSEN HUG - Heges Uganda fond for Grants § 1 Stiftelsens navn er «Stiftelsen HUG - Heges Uganda fond for Grants» (forkortet til Stiftelsen HUG eller på engelsk The HUG foundation) § 2 Stiftelsen HUG har som formål å støtte og bidra til sosiale og humanitære tiltak i Uganda, med hovedvekt på utdannelse for ubemidlede bara, elever og studenter. § 3 Stiftelsens grunnkapital er på kr 200.000 som innbetales kontant eller ved overfø...
29.11.2019923937544STIFTELSEN FAST ADRESSE
VEDTEKTER FOR STIFTELSEN FAST ADRESSE § 1 Formål Stiftelsen Fast Adresse har som formål å skaffe bolig for hjemløse papirløse mennesker med en sårbar helsesituasjon, der en fast bolig kan bedre livsvilkår og helse. § 2 Hjemmehørende Stiftelsen er hjemmehørende i Oslo kommune. § 3 Styre Styret konstituerer seg selv og skal ha fem til sju medlemmer. Styret supplerer seg selv. I avgjørelser der styret stemmer likt, teller styreleder sis stemme dobb...
27.11.2019923851380JAVIELSKER
Vedtekter for Stiftelsen JAAVIELSKER § 1 NAVN: Stiftelsens navn er JAAVIELSKER. § 2 FORMÅL: Stiftelsens formål er å arbeide for å bedre befolkningens seksuelle helse. Dette vil vi gjøre gjennom: 1. Økt kunnskap og kompetanse om seksualitet, slik at befolkningen settes i stand til å ivareta egen seksuell helse. 2. Tiltale som fremmer seksuell helse for individer og grupper med særlige behov. 3. Arbeid for å oppnå åpenhet og positive holdninger ti...
22.11.2019923821988STIFTELSEN SKAGERAK SCHOOL SERVICES FOUNDATION
VEDTEKTER Skagerak School Services Stiftelse §1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn skal være Skagerak School Services Stiftelse §2 Stiftelsens formål Stiftelsen Skagerak School Services Stiftelse har som formål å drive næringsvirksomhet som virkeliggjør og støtter det ideelle formålet til Skagerak International School (organisasjonsnummer 871 496 722), herunder deltakelse i andre selskaper. Evt. overskudd skal deles ut til Skagerak International ...
19.11.2019923598960STØRENSLUNDEN PARK
Ingen vedtekter
19.11.2019923659897STIFTINGA KELY MANDRESY
Ingen vedtekter
            Side 1 av 943 ( 6601 stk )