Søk i stiftelsesvedtekter
Hjelp
Søkeresultat
RegistreringsdatoOrganisasjonsnummerNavn  
17.01.2020924390530STIFTELSEN ENGLEGÅRD
Vedtekter for Stiftelsen Englegård §1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Englegård. §2 Adresse Stiftelsen har kontor i Arendal kommune. §3 Formål Stiftelsen Englegård har som formål å være en frivillig organisasjon som i samarbeid med kommuner skal drive institusjonsbaserte tiltak før personer med rusmiddelproblemer. Stiftelsen Englegård sitt arbeid skal ha et tydelig kjønnsperspektiv, være lokalt forankret og være bærekraftig. Stiftelsen Engle...
16.01.2020924358092STIFTELSEN HELT MED
Vedtekter for Stiftelsen HELT MED Fastsatt på konstituerende stiftelsesmøte den 11. november 2019. § 1. Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen HELT MED. § 2. Adresse Stiftelsen har kontor i Oslo kommune. § 4. Formål Stiftelsens formål er å bidra til mangfold og inkludering ved at det opprettes arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og annen kognitiv funksjonsnedsettelse, og å bidra til at nevnte målgruppe ...
16.01.2020924356391STIFTELSEN BUSKERUD TRAMPETTEN
VEDTEKTER FOR STIFTELSEN BUSKERUD TRAMPETTEN §1 - Stiftelsens navn Stiftelsens navn skal være: Stiftelsen Buskerud Trampetten §2 - Stiftelsens formål Stiftelsen Buskerud Trampetten skal eie og forvalte merkevaren «Buskerud Trampetten». Gjennom eierskapet skal stiftelsen arbeide for økt aktivitet for barn og unge innenfor grenen troppsgymnastikk i Buskerud. Merkevaren skal forvaltes og videreutvikles som en nasjonal konkurranse for barn og unge i...
10.01.2020924348690STIFTELSEN THE NORWEGIAN CLEAN OCEAN ORGANIZATION
Vedtekter for Stiftelsen The Norwegian Clean Ocean organization Stiftet 19.12.2019, kt.20.00 av Erik Lauenborg, 5641 Fusa. Stiftelsens adresse er Gründerparken, Leiro 25,5640 Eikelandsosen i Fusa Kommune (Fra 01.01.2020 blir kommunen en del av Bjørnafjorden Kommune) 1. Type stiftelse Stiftelsen er en næringsstiftelse 2. Navnet på stiftelsen: Det er besluttet at navnet på stiftelsen er Stiftelsen The Norwegian Clean Ocean Organization. Navnet kan...
08.01.2020924286547STIFTELSEN MIR KOMPETANSE
Vedtektene til MiR Kompetanse Stiftelse § 1 Det opprettes en stiftelse som heter MiR kompetanse i Oslo, den 14. oktber 2019som skal bidra til å sikre stiftelsens formål. § 2 Stiftelsen er hjemmehørende i Oslo kommune. Stiftelsen er en privat stiftelse i tråd med stiftelseslovens kapittel. I, II og IV. § 3 Stiftelsens formål er kursing og opplæring til enkeltpersoner og grupper om forskjellige temaer innen grunnleggende ferdigheter, helserelatert...
08.01.2020924286504IDRETTSFOND SOGN OG FJORDANE
Vedtekter for «Idrettsfond for Sogn og Fjordane» Fastsett på konstituerande stiftingsmøte den 21.11.2019. § 1. Namn Stiftinga sitt namn er «Idrettsfond for Sogn og Fjordane». § 2. Føremål Stiftinga sitt føremål er å dele ut midlar til utøvarar og prosjekt blant medlemar av underliggande organisasjonsledd tilslutta Norges Idrettsforbund i regionane Sunnfjord, Nordfjord og Sogn. § 3. Grunnkapital Stiftinga sin grunnkapital er kroner 100 000. Stift...
23.12.2019924290218BUA
Vedtekter for Stiftelsen BUA § 1 Stiftelsen BUA Stiftelsen BUA er en selveiende institusjon med forretningskontor i Oslo. Stiftelsen ble etablert i 2019 som en direkte forlengelse av foreningen BUA, som ble stiftet i 2014. § 2 Stiftelsens grunnkapital Stiftelsens grunnkapital utgjør kr. 100 000,-. § 3 Stiftelsens formål Stiftelsens formål er å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge uavhengig av sosi...
            Side 1 av 940 ( 6579 stk )