Søk i stiftelsesvedtekter
Hjelp
Søkeresultat
RegistreringsdatoOrganisasjonsnummerNavn  
03.04.2019922331758STIFTELSEN KUNSTNERHUSETS FOND
Vedtekter for Stiftelsen Kunstnerhusets fond § 1 Formål Stiftelsen Kunstnerhusets fond har som formål å støtte kunstprosjekter i Midt-Telemark kommune. Søkere må gjennomføre et prosjekt som skal presenteres i kommunen. Det kan ikke søkes penger til livsopphold. § 2 Styre Stiftelsens styre skal ha 5 medlemmer og 1 varamedlem, oppnevnt av et allmøte blant alle tidligere medlemmer i Kunstnerhuset 14.11.2018. Styret er valgt for en periode på inntil...
21.03.2019922423393AGENDA VESTLANDET
VEDTEKTER FOR AGENDA VESTLANDET § 1 Navn og forretningskontor Stiftelsens navn er Agenda Vestlandet. Stiftelsen er opprettet av Sparebanken Vest med gavemidler i henhold til finansforetaksloven § 10-17 og bankens vedtekter, og med sikte på at banken også fremover kan tildele stiftelsen gavemidler fra årets overskudd som er tilordnet grunnfondskapitalen i Sparebanken Vest. Stiftelsens forretningskontor er i Bergen kommune. § 2 Formål Agenda Vestl...
20.03.2019922340757ANNE MARIE SKANSBERGS STIFTELSE
VEDTEKTER FOR ANNE MARIE SKANSBERGS STIFTELSE (vedtatt i styremøte den 13. februar 2019) § 1. Navn Stiftelsens navn er: Anne Marie Skansbergs stiftelse. § 2. Formål Stiftelsens formål er å tilgodese psykisk utviklingshemmede som bor i bofellesskapene i Fagerlundvegen 53 (Skansbergboligen) og Skolevegen i Brumunddal. Utdelingene fra stiftelsen skal eksempelvis kunne gå til turer og andre sosiale tilstelninger for beboerne i disse bofellesskapene....
11.03.2019922204659STIFTELSEN TINA CARE
VEDTEKTER FOR STIFTELSEN TINA CARE §1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er TINA CARE. Stiftelsen ble opprettet av Jimflyfly AS, org nr 992 188 898, den 21. oktober 2018. Jimflyfly AS er Jim Heldal sitt heleide selskap. § 2 Formål Stiftelsen TINA CARE har til formål å dele ut midler for gjennomføring av tiltak for forebygging av drukningsulykker, samt å hjelpe barn og ungdom gjennom utdanning. Stiftelsen er en alminnelig stiftelse og skal ikke dr...
27.02.2019922124787STIFTELSEN KLOKKERGÅRDEN-SKJERPE
STIFTELSESDOKUMENT STIFTELSEN KLOKKERGÅRDEN-SKJERPE Vedtekter for Stiftelsen Klokkergården- Skjerpe § 1 - Grunnlag Stiftelsen Klokkergården er opprettet av: Fortidsminneforeningen avd. Rogaland, Eigersund kommune og Dalane Folkemuseum. I tillegg velges det en representant med varamedlem fra Klokkergårdens Venner til Stiftelsen Klokkergården. § 2- Formål 1. Bevare og utvikle Klokkergården til glede for allmenheten og lokalsamfunnet. 2. Formidle k...
26.02.2019921964692NÆRINGSFONDET FOR RØLDAL
Vedtekter for Næringsfondet for Røldal Med endringar (i samsvar med rundskriv H3-94 frå Det kgl. Kommunal- og næringsdepartement) vedtatt i møte i Odda kommunestyre 26.10.94 sak nr. 74. Godkjent av Fylkesmannen i brev av 15.02.96. Oppdatert 08.12.2003 . Og endrlngar vedteke av Odda kommunestyre 17.12.2014 sak 109. Godkjent av Fylkesmannen i brev av 30.01.2015. Revidert 2018. Til godkjenning i Odda kommunestyre desember 2018. § 1 Heimel, kapital ...
18.02.2019922128375KULTUR FOR GOD STEMNING
VEDTEKTER for Kultur for god stemning (KFGS), pr. 30. oktober 2018 §1 Navn Stiftelsens navn er Kultur for god stemning (KFGS). §2 Forretningkontor Stiftelsens forretningskontor er i Bergen kommune. §3 Formål Drive kulturell virksomhet med kreative utøvere med fokus på subkulturelle uttrykk. §4 Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital er NOK 100 000,- Styret kan beslutte at et eventuelt driftsoverskudd skal legges til grunnkapitalen. §5 Styre Styret...
            Side 1 av 953 ( 6671 stk )