Søk i stiftelsesvedtekter
Hjelp
Søkeresultat
RegistreringsdatoOrganisasjonsnummerNavn  
16.10.2019823013302BJØRGA OG SVERRE AUNES STIFTELSE
Ingen vedtekter
11.10.2019923552642TERJE NILSENS MINNEFOND
Vedtekter for Stiftelsen Terje Nilsens Minnefond §1 Navn og rettslig stilling Stiftelsen Terje Nilsens Minnefond er alminnelig stiftelse uten erverv til formål. §2 Forretningskontor Stiftelsens forretningskontor er i Bodø. §3 Formål Stiftelsens formål er å forvalte og fremme Terje Nilsens kunstneriske virke og inspirere nye kunstnere til å utvikle seg i Terje Nilsens ånd. For å sikre dette skal Stiftelsen Terje Nilsens Minnefond, under et arrang...
04.10.2019923433589STIFTELSEN BALLANGEN UTVIKLING
VEDTEKTER FOR STIFTELSEN BALLANGEN UTVIKLING 1. Stiftelsens navn, herunder foretaksnavn, er Stiftelsen Ballangen Utvikling. Stiftelsens hjemsted er det geografiske området som ved stiftelsen utgjorde Ballangen kommune. 2. Stiftelsen skal ha som allmennyttig formål å bidra til en langsiktig vekst gjennom: i) investeringer i næringsvirksomhet i regionen som også skal sikre tilførsel av verdier i det geografiske området som ved opprettelsen av stif...
30.09.2019923458948STIFTELSEN KRAGERØAKADEMIET
Vedtekter for Stiftelsen Kragerøakademiet § 1 Formål Stiftelsen Kragerøakademiet har som formål å bidra til at personer med tilpasningsvanskeligheter gis hjelp til å mestre sin situasjon, samt bidra til at de finner sin plass i samfunnet generelt og arbeidslivet spesielt. § 2 Styre Stiftelsens styre skal ha fra 5 til 8 medlemmer. Styrets medlemmer velges av styret og oppretteren i sammen. Ved uenighet velges den person som er foreslått av oppret...
30.09.2019923420797STIFTELSEN TV BRA
Vedtekter for Stiftelsen TV BRA Fastsatt på konstituerende stiftelsesmøte 09. august 2019. § 1. Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen TV BRA. § 2. Adresse Stiftelsen har kontor i Bergen kommune. § 3. Formål Stiftelsens formåt er å lage nyheter og innslag som aktivt fremmer utviklingshemmedes stemmer og interesser. § 4. Styret Styret er stiftelsens øverste organ. Styret skal bestå av minimum 2 medlemmer, maksimalt 5 medlemmer. Styret supplerer seg ...
30.09.2019923211098STIFTELSEN ASGEIR CUP FONDET
Vedtekter § 1 Navn m.v. Stiftelsens navn er Asgeir Cup Fondet Stiftelsens kontorkommune er Lillehammer. § 2 Formål Stiftelsens formål er å stimulere til videre satsing på alpinsporten. Gjennom en utmerkelse til en jente og en gutt i overgangen fra aldersbestemte klasser til juniornivå skal tiltaket motivere og gjøre det enklere for utøveren å satse videre. Utmerkelsen gis i form av et stipend under Oppland Skikrets (OSK) sitt rekrutteringsarra...
24.09.2019923325182MILJØSTIFTELSEN ELV OG HAV
Vedtekter for Miljøstiftelsen Elv og Hav Vedtatt på stiftelsesmøte 9. Juli 2019 § 1 Navn Stiftelsens navn er Miljøstiftelsen Elv og Hav § 2 Formål Stiftelsens formål er å jobbe for et bedre miljø og mindre forurensing i elver og i havet. Stiftelsen skal drive kunnskapsformidling og opplæring i miljø- og forurensingsrelaterte temaer, samt bidra til å gjennomføre aktiviteter som renser opp og forhindrer ny forurensing. Stiftelsen kan gi støtte til...
            Side 1 av 947 ( 6625 stk )