Søk i stiftelsesvedtekter
Hjelp
Søkeresultat
RegistreringsdatoOrganisasjonsnummerNavn  
22.09.2023932087448INTERHANDS FOUNDATION NORWAY
VEDTEKTER FOR INTERHAN DS FOU NDATION NORWAY (vedtatt 12.juli, 2023) 5 1 Stiftelsens navn er lnterhands Foundation Norway. % 2 Stiftelsens forretningskontor er i Oslo kommune. 5 3 Stiftelsens formål er å bidra til en mer rettferdig fordeling av ressurser gjennom støtte til prosjekter som fremmer ansvarlig Økonomisk utvikling, utdannelse, helsetilbud og miljøtiltak. % 4 Stiftelsens grunnkapital er NOK 100.000,—. 5 S Stiftelsens styre skal ha ...
22.09.2023931901605ACR STIFTELSE
VEDTEKTER FOR ACR STIFTELSE (Vedtatt ved stiftelsen den 28.05.2023, revidert 14.09.2023) 1. Navn Stiftelsens navn er ACR Stiftelse. 2. Formål Stiftelsen har som formål å eie mer enn 50% av aksjene i Arctic Circle Raceway AS (Org.nr 960 431 596) som igjen eier og driver motorbanen ved navn Arctic Circle Raceway i Rana kommune. Stiftelsen er uten eget økonomisk formål. 3. Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital er NOK 100 000. 4. Styremedlemmer Stif...
28.08.2023931882465KLODEN TEATER
Vedtekter KLODEN TEATER (vedtatt i stiftelsesmøtet den 6. juni 2023) § 1 Navn Stiftelsens foretaksnavn er Kloden teater. § 2 Tilholdssted Stiftelsen er hjemmehørende i Oslo kommune. § 3 Formål Kloden teater er en ideell kulturorganisasjon. Organisasjonens primære formål er å være et programmerende og produserende teater av lokal, nasjonal og internasjonal scenekunst og beslektede kunstformer, av høy kvalitet for barn, ungdom og familier. | tilleg...
15.08.2023931768379STIFTELSEN BÆDI & BØRDI
Vedtekter for Stiftelsen Bædi & Børdi 51 Navn og rettslig stilling Stiftelsen Bædi & Børdi er en selveiende ideell privat stiftelse. Stifterne er Linda Skipnes Strand, Aleksander Leines Nordaas og Helen Amundsen Halten. 52 Forretningskontor Stiftelsens forretningskontor er i Bodø. 53 Formål Stiftelsens formål er å engasjere barn til å ville lære om og oppleve Norge gjennom å tilby tjenester og verktøy som formidler norsk historie på en måte som a...
15.08.2023931762389ØLEN - UNG OG AKTIV
VEDTEKTER FOR STI FTELSEN ((Ølen - ung og aktiv» § 1 Navn og formål 1.1 Stiftelsen sitt navn er ((Ølen - ung og aktiv» 1.2 Stiftelsen er ein alminneleg stiftelse, ein ideell organisasjon, og har som formål gjennom tildeling av midlar, etter nærare vedtak av Stiftelsen sitt styre, å bidra til gode tiltak for aktivitetar for unge i alderen 0-18 år i Ølen/Ølensvåg som bidrar til eit inkluderande og godt oppvekstmiljø. § 2 Stiftelsens varigheit 2.1 ...
26.07.2023931575228STIFTELSEN REDD VILLREINEN
Vedtekter for Stiftelsen Redd Villreinen § 1 Stiftelsens navn Stiftelsen sitt navn er Stiftelsen Redd Villreinen. Stiftelsen sitt hjemsted er Norge. § 2 Formål Stiftelsen har som formål å arbeide for bevaring av norsk villrein. Formålet skal oppnås ved at stiftelsens grunnkapital og gaver og bidrag ellers stilles til rådighet for å: - Arbeide for å fremme kunnskap om villreinen som kan bidra til god, kunnskapsbasert forvaltning og sikre en l...
26.07.2023931694502LUCI FOUNDATION
STITELSESDOKUMENT Undertegnede stifter, Lucas Pinheiro Braathen, født. 19.04.2000, oppretter i dag, gjennom dette dokument, stiftelsen ((Luci Foundation». 1. Stiftelsens formål Stiftelsens overordnede formål er å bidra til at flere barn og unge i Norge i alderen 10—15 år gis Økonomisk støtte til å kunne delta og drive med idrett og utvikle sine sportslige ferdigheter. Stiftelsens overordnede formål vil primært etterleves gjennom økonomiske bidr...
            Side 1 av 902 ( 6310 stk )