Søk i stiftelsesvedtekter
Hjelp
Søkeresultat
RegistreringsdatoOrganisasjonsnummerNavn  
15.06.2018920893457ALHIDAYA KULTURHUS
Ingen vedtekter
14.06.2018920860451FONDET TIL FREMME AV REGNSKAPS- OG SKATTEØKONOMISK ATFERDSFORSKNING VED NTNU HANDELSHØYSKOLEN
Ingen vedtekter
04.06.2018920862861STIFTELSEN MARTHA OG ARVE KVÆRNUMS MINNEFOND
Vedtekter for Stiftelsen Martha og Arve Kvæmums Minnefond §1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Martha og Arve Kvæmums Minnefond og er en alminnelig stiftelse §2 Formål Midler fra Stiftelsen skal brukes til bevaring og fremme av by- og bygdekultur i kommunene langs Lågendalsvassdraget (Numedalslågen fra Hardangervidda til Larvik) Midler fra Stiftelsen kan gis til fremragende innsats innen musikk (folkemusikk og korpsmusikk), visekunst eller dik...
30.05.2018920911617STIFTELSEN NORSK MOTORHISTORISK SENTER
Vedtekter for Stiftelsen Norsk Motorhistorisk Senter (Vedtatt 21. mars 2018) §1 Formål Stiftelsen Norsk motorhistorisk senter har som formål å være et kulturverksted for bevaring av, forståelse for, og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy og de tidsbilder som knytter seg til disse. Stiftelsen Norsk motorhistorisk senter skal være lokalisert i Øvre Eiker kommune. §2 Styre Styret skal bestå av fire representanter. To representanter skal være valgt...
29.05.2018975644138DE ELDRES HJEM VÅGSBYGD V/ARNE EGELAND
VEDTEKTER for stiftelsen "DE ELDRES HJEM" §1. Stiftelsen De Eldres Hjem er dannet ved bidrag fra Vågsbygd Aldershjemsforening, og har son formål å bygge boliger på gr.nr. 13, br.nr. 51 Oddernes herred for eldre i Vågsbygd i Odde-rnes kommune. §2. Stiftelsen ledes av et styre på 3 medlemmer med like mange personlige varamenn. Styret velges for et tidsrom av 2 år, varamennene for ett år. Vågsbygd Aldershjemsforening velger ett styremedlem med vara...
15.05.2018820845862TROMØY FRIVILLIGSENTRAL
Stiftelsen Tromøy frivilligsentral - vedtekter §1 Formål Stiftelsen har som formål å arbeide for realisering av følgende visjon: Gjennom lokalt engasjement skapes trygge, aktive og inkluderende nærmiljø på Tromøya, som folk er stolte av og trives i. Dette skal stiftelsen arbeide for ved å være: • Et kompetanse- og servicesenter for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige • En åpen og inkluderende møteplass • Et bindeledd og en aktør...
14.05.2018920818439NORDMENN I DET 21. ÅRHUNDRE
Stiftelsen Nordmenn i det 21. århundre Vedtekter § 1 Navn m.v. Stiftelsens navn er «Nordmenn i det 21. århundre» § 2 Formål Stiftelsens formål er å utvikle ett fotoarkiv med tittelen; Nordmenn i det 21. århundre gjennom portrett fotografering. § 3 Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital er NOK 100.000 innbetalt i bank. Grunnkapitalen kan økes ved avkastning eller gaver. Stiftelsen kan ikke engasjere seg i næringsvirksomhet. § 4 Stiftelsens styre S...
            Side 1 av 970 ( 6790 stk )