Søk i stiftelsesvedtekter
Hjelp
Søkeresultat
RegistreringsdatoOrganisasjonsnummerNavn  
26.01.2023930699020LOKALKAPITAL JÆREN
Vedtekter for Lokalkapital Jæren § 1 Navn Stiftelsens navn er Lokalkapital Jæren Stiftelsens kontorkommune er i Time Kommune. § 2 Formål Formålet til stiftelsen er å bidra til lokal verdiskapning, entreprenørskap, nyskaping og veksti kommunene som Jæren Sparebank til enhver tid definerer som sitt nedslagsfelt. Stiftelsen skal bidra med kapital, kompetanse og nettverk og fungere som en aktiv partner for tidligfase—, vekst- og nyetablerte virk...
26.01.2023930676748FJELLVÅKENSTIFTELSEN
s 0 . Vedtekter for Fjellvakenstlftelsen § 1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Fjellvåkenstiftelsen Stiftelsens hjemsted er Norge. § 2 Stiftelsens formål Stiftelsens formål er: . Å utøve et stabilt og langsiktig eierskap av stiftelsens verdier. o Å utdele midler til allmennyttige formål. § 3 Stiftelsens grunnkapital Stiftelsens grunnkapital er kr. 1.000.000. Grunnkapitalen er etablert ved gave fra Fjellvåken Holding AS i form av 100 % av ak...
26.01.2023930694150IBSENSTIFTELSEN
VEDTEKTER FOR IBSENSTIFTELSEN Opprettet 8. desember 2022 § 1 Navn Stiftelsens navn Ibsenstiftelsen. § 2 Formål Ibsenstiftelsens formål er å fremme Henrik Ibsens liv og forfatterskap igjennom alt fra teaterproduksjoner, film, tv, litteratur, kunst og konserter til foredrag og undervisning. Ibsenstiftelsen har blant annet Fjæreheia Amfi i Grimstad som en av sine arenaer for å skape økt engasjement for Henrik Ibsen. Stiftelsen kan og skape produksjo...
20.01.2023930668206SAMBATRA
Stiftelsen har følgende vedtekter: ]) Stiftelsen Sambatra har som formål å drive hj elpearbeid på Madagascar, og især på sørvest—Madagascar i og rundt byene Toliari (fransk: Tulear) og Vorehe. 2) Stiftelsens styre skal ha mellom 3 (tre) og 8 (åtte) medlemmer. Styret er selvsupplerende. Et av styremedlemmene utpekes som leder. 3) Stiftelsens grunnkapital er på NOK 100.000. Stiftelsen mottar driftskapital gjennom frivillige gaver, innsamlet f.ek...
20.01.2023930515248STIFTELSEN TRONDHEIM TV
Vedtekter for Stiftelsen Trondheim TV Fastsattpå konstituerende stifte/sesmøte l 7. oktober 2022. § 1. Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim TV. § 2. Formål Stiftelsens formål er å drive tv-sendinger i kabelnettet samt internett, med stor vekt på frivillighetsarbeidet som foregår i Trondheim og dermed få dette frem i lyset gjennom programmer i Trondheim TV (TTV), samt gi interesserte et innblikk i bruk av media ved å få muligheten ti...
17.01.2023930560960STIFTELSEN BERGSHAV
STIFTELSEN BERGSHAV VEDTEKTER Per 30. november 2022 § 1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Bergshav. § 2 Stiftelsens formål Stiftelsen skal ha følgende formål (jf. vedtektene § 2): Stiftelsens formål er å fremme Bergshav AS' (organisasjonsnummer 988 686 859) ( ”Selskapet') og dets underliggende selskapers (sammen med Selskapet, ”Konsernet') formål og utvik/ing, samt sikre Selskapets og Konsernets kontinuitet. Som Iedd i dette formåle...
16.01.2023930542474STIFTELSEN PLAYING FOR A FUTURE
Vedtekter for Stiftelsen Playing For A Future § 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Playing For A Future. § 2 Formål Stiftelsens formål er å bidra til å gi unge mennesker i utviklingsland en mulighet til å utvikles ved hjelp av musikk. § 3 Styret Styret skal bestå av 4-7 medlemmer. Styret supplerer seg selv. § 4 Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital er kroner 100.000. Oslo, 01.11.2022
            Side 1 av 905 ( 6333 stk )