Søk i stiftelsesvedtekter
Hjelp
Søkeresultat
RegistreringsdatoOrganisasjonsnummerNavn  
21.05.2024933433706STIFTELSEN FRAMTIDSFREDAG
Kom-see reg summen skamme-asvo Fastsatt ved stiftelse av stiftelsen den 12.februar 2024 · 5 1 Navn . Stiftelsens navn skal være Framtidsfredag. & 2 Formål ; Stiftelsens formål er å arrangere Fra mtidsfredag årlig. · Framtidsfredag har am bisjon om a være den den viktigste og mest spennende fredagen i Trøndelag for alle som er i nteresserte i framtida i Trøndelag og i Norge. Fra mtidsfredag skal vaere en dynamisk og attraktiv møtepiass med fokus p...
21.05.2024933339548STIFTELSEN T.A.S.K.
Styreproto koll 1 i ! År 2024 den 25. april ble det holdt styremøte i Stiftelsen FOU-FondetSMl Sør-Trøndelag. Til stede var samtlige styremed lemmer. Til behendling var endring av vedtekter i dage;—%M N Oddbjørn Rystad dn Eigil Strå «- i |
14.05.2024933263185STIFTELSEN SJØHOLMEN KULTURHUS
VEDTEKTER FOR STIFTELSEN SJØHOLMEN KULTURHUS Dato: 30.01.24 § 1: Stiftelsens navn Stiftelsens navn er ((Stiftelsen Sjøholmen Kulturhus». Stiftelsen er opprettet av Mette Torstensen, Jonas Haavik, Jan-Otto Jacobsen og Lill Hollstedt ved stiftelsesdokurnentet av 30.01.24. § 2: Formål Stiftelsens formål er å drive et kulturhus på Sjøholmen i Bærum kommune. Kulturhuset skal fungere som et åpent hus for alle, med særlig fokus på barn og unge. De...
26.04.2024933310205FIRE AND HARVEST MINISTRIES INC.
Desde b (& LL: (» ** xl! ); O- & 8 - . _ &, Olsmss Vedtekter for stiftelsen Fire and Harvest Ministries Inc. Organisasjonsnummer 933 310 205 Fire and Harvest Ministries driver nødhjelpsarbeid, misjon og evangelisering. Grunnkapitalen i stiftelsen er kr. 100.000,- 00/100 (hundretusenkroner). Stiftelsens midler skal benyttes til å fremme formålet. Stiftelsens statutter er følgende: Stiftelsens navn er Fire and Harvest Ministries Inc. adr. Gustav Wr...
18.04.2024932413353STIFTELSEN BOLSTADHAGEN 6
Vedtekter fer Stiftelseri Belstadhagen 6 !. Stiftelsens navn og ferretningsadresse. Stiftelsens navn er Stiftelsen Bolstadhagen 6 Stiftelsens forretningsadresse er Bolstadhagen 6, 3028 Drammen Stiftelsens fakturaadresse er Mallinggata ll , 3044 Drammen Orgnr. 2. Stiftelsens formål Skikkelsen Boistadhagen 6 er en ideeit stiftelse som har som formål å leie og drive Soihagen Rudolf Steiner varme-Taage ] samsvar med Rudolf Steiners pedagogiske...
17.04.2024933238601KJETIL HATLEBREKKES ETTERRETNINGSPRIS
Vedtekter for stiftelsen Kjetil Hatlebrekkes Etterretningspris 25. januar 2024 & 1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Kjetil Hatlebre kkes Etterretningspris § 2 Stiftelsens formål Stiftelsen har til formål å utdele Kjetil Hatiebrekkes etterretningspris EKHEPj til en person eller organisasjon som har utmerket seg ved å fremme forståelse for, eller utviklingen av etterretningsfaget i Norge i Kjetil Hatlebrekkes ånd. Relevante problemstillinger vi...
17.04.2024933303195STIFTELSEN PUFF
Dato: Side: stifte-saa PU" VEDTEKTER Dokument Rl": Utgave: 01 Utføl't av: Godkjent av: Stiftelsesmøtet § '! Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Puff. § 2 Stiftelsens formål Stiftelsens formål er å bidra til et mer inkluderende, mangfoldig og sosialt baerekraftig samfunn, ved å belønne og synliggjøre talenter som bruker sine røtter og historier som ingredienser i nyskapende kunst. § 3 Stiftelsens grunnkagital Selskapets grunnkapital er...
            Side 1 av 889 ( 6221 stk )