Søk i stiftelsesvedtekter
Hjelp
Søkeresultat
RegistreringsdatoOrganisasjonsnummerNavn  
09.09.2022929365003ØYSTEIN NILSENS FOND TIL FREMME AV PSYKOANALYTISK FORSKNING OM PSYKOSER OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER
Vedtekter til Øystein Nilsens fond til fremme av psykoanalytisk forskning om psykoser og alvorlige psykiske lidelser § 1 Etablering og formål a) Øystein Nilsen fond til fremme av psykoanalytisk forskning om psykoser og alvorlig psykiske lidelser er opprettet med virkning fra 12.01.2022 b) Til fondet har Øystein Nilsen innbetalt som en grunnkapital til fondet kr. 500.000,-. €) Fondets midler skal brukes til utdeling av stipender til psykoanalytisk...
02.09.2022929636171STIFTELSEN MONTESSORI HALDEN
Vedtekter for Stiftelsen Montessori Halden 1. Stiftelsens navn Stiftelsens navn er ((Stiftelsen Montessori Halden». 2. Stiftelsens formål Montessori Halden er en ideell stiftelse med formål eie skole som driver faglig pedagogisk alternativ skole basert på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper og særskilt godkjent utdanningsprogram iform av profillinje på videregående nivå samt virksomhet etter den til enhver tid gjeldende lov om godkjenning ...
19.08.2022929637356NOR STI
Vedtekter for Stiftelsen Nor STI § 1. Navn Stiftelsens navn er Nor STI. § 2. Formål Stiftelsen Nor STI har som formål å bidra i samfunnet for ungdom i sårbar alder. Stiftelsen vil i samarbeid med skolevesenet og idrettslag arrangere kurs og samtaler med frivillige og eventuelt eksterne kommersielle foredragsholdere med intensj on om å senke terskelen for å oppsøke riktig hjelp for individets utfordringer. Dette enten være rus, involvering i krimi...
19.08.2022929467892SELVHJELP- OG RESSURSSENTER FOR OVERVEKTIGE (SRO)
Vedtekter for Selvhjelp- og Ressurssenter for Overvektige (SRO) 1 Navn Stiftelsens navn er: Selvhjelp- og Ressurssenter for Overvektige (SRO) 2 Adresse Stiftelsen har kontor i Oslo kommune. 3 Formål Stiftelsen har som formål å behandle, hjelpe, støtte, veilede, motivere, gi kunnskap og følge opp fedmerammede, slik at de oppnår helsebringende varig vektreduksjon. 4 Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital er NOK 100.000 NOK 5 Stiftelsens sty...
16.08.2022929599039SOLUM SKOLEGÅRD
Vedtekter for Stiftelsen Solum Skolegård § 1 Stiftelsens navn er Stiftelsen Solum Skolegård. § 2 Kontoradressen er Klovholtvegen 51, 3729 Skien. § 3 Stiftelsen har som formål å forebygge frafall i skolen ved å fremme økt inkludering og deltakelse i samfunnet. Solum Skolegård skal være et tilbud til alle skolene i Porsgrunn kommune. Opplæringen tilpasses den enkelte elev med utgangspunkt i den til enhver tid gjeldende læreplan. Stiftelsen skal ta ...
10.08.2022929447999STIFTELSEN MEDVANDRERNE
Oppdatert vedtekter t|l lotteritilsynet v.O4 Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere: - Lein, Frode (10.09.1968), signert 08.08.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE « Lerstein, Are Geier (19.12.1974), signert 08.08.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE Det signerte dokumentet innholder - En forside med informasjon om signaturene - Alle originaldokumenter med signaturer på hver side - Digitale signaturer Dokumentet er forseglet av P...
10.08.2022929462092TORMOD OG STURE HALVORSENS LEGAT FOR MUSIKKSTUDERENDE
Tormod og Sture Halvorsens legat for musikkstuderende Vedtatt på stiftelsesmøte 07 juli 2021. Endret 29.07.2022 etter pålegg fra stiftelsestilsynet. § 1. NAVN Legatets navn er Tormod og Sture Halvorsens legat for musikkstuderende. åZFORMÅL Legatet er et ideelt legat som har til formål å gi økonomisk bistand til ungdom fra Finnmark, som studerer eller skal studere musikk på et høyere nivå. §3 STYRET Legatet skal ha et styre på 3 medlemmer....
            Side 1 av 908 ( 6356 stk )