Søk i stiftelsesvedtekter
Hjelp
Søkeresultat
RegistreringsdatoOrganisasjonsnummerNavn  
19.05.2022929220226STIFTINGA MRS. GERTRUDE MARY MARSH-LOOI
VEDTEKTER FOR STIFTINGA MRS. GERTRUDE MARY MARSH-LOOZ Vedtektsdato: 10.03.2022 § 1. Namn Stiftinga sitt namn er Stiftinga Mrs. Gertrude Mary Marsh-Looi. § 2. Formål Stiftinga sitt formål er å fremje Geiranger Kyrkje og kyrkja sitt arbeid, samt støtte aktivitetar og kulturarrangement som haldast i- eller i regi av kyrkja. I dette ligg også enkeltbidrag til inventar, utsmykking og lausøyre knytta til Geiranger Kyrkje og tilhøyrande eigedom. Stiftin...
16.05.2022929150023STIFTELSEN FLØTA
VEDTEKTER FOR STIFTELSEN FLØTA 1. Stiftelsens navn er STIFTELSEN FLØTA 2. Stiftelsen er opprettet etter vedtak i Løten kammunestyre 06.11.91 og i Ådalsbruk Arbeidersamfunds medlemsmøte sak 15/91 3. Stiftelsens formål er eie, drift, utvikling og bevaring av Fløta park— og friluftsområde. . 4. Stiftelsens grunnkapital er ved opprettelsen kr. 237 500,-. Grunnkapitalen består ved opprettelsen av eiendommen Fløta, gnr. 224, bnr. 15, jfr. vedla...
09.05.2022929106121STIFTELSEN SYKEHUSHUNDER
VEDTEKTER FOR STIFI'ELSEN SYKEHUSHUNDER — Datert 29.03.2022 1. Navn Stiftelsens navn er "Stiftelsen Sykehushunder". 2. Stiftelsens formål Formålet med stiftelsen er å aktivt jobbe for å fremme ((Sykehushunder» til å bli et naturlig tilbud til pasienter ved norske sykehus og tilstØtende virksomheter. Sykehushunder skal være et positivt bidrag til pasienter under behandlingsperioden. Målsettingen er å spre glede, oppmuntring og skape positive øyebl...
09.05.2022929108620SHELTER
Vedtekter - § 1 Navn Stiftelsens navn er Shelter. Stiftelsen har adresse i Kristiansand kommune. § 2 Formål Shelters formål er å utruste mennesker til å være delaktige samfunnsborgere i det norske samfunnet. Gjennom aktivt inkluderingsarbeid rettet mot personer med flyktningbakgrunn i og andre som opplever utenforskap, vil stiftelsen drive og utvikle tilbud som støtter formålet. _ Trygghet, tilhørighet, deltakelse og inkludering er kjer...
05.05.2022929114558STIFTELSEN SØNSTERUD BOFELLESSKAP
Vedtekter for Stiftelsen Sønsterud Bofellesskap 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Sønsterud Bofellesskap. 2 Adresse Stiftelsen har kontor i Åsnes kommune, med adresse Sønsterud 2, 2280 Gjesåsen. 3 Alminnelig stiftelse Stiftelsen er et eget økonomisk rettssubjekt og skal driftes som en alminnelig stiftelse uten økonomisk formål. Hverken styret eller stifterne har økonomisk ansvar for stiftelsens forpliktelser. 4 Formål Stiftelsen har so...
28.04.2022929069145STIFTELSEN STORD MENIGHET
for Stiftelsen Stord Menighet 51 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Stord Menighet 52 Stiftelsens formål Stiftelsen er en alminnelig stiftelse og er en selvstendig juridisk person. Stiftelsens formål er å fremme den lære, de verdier og det kristelige innhold som Johan 0. Smith stod for, iførste rekke slik det fremkommer i hans stykker i bladet Skjulte Skatter og i boken Johan 0. Smits etter/arte brev (ISBN 82-91305—81—1) og for øvr...
21.04.2022929080297STIFTELSE TIL BESTE FOR KVINNELIGE REALFAGSTUDENTER VED UNIVERSITETET I OSLO
W BankiD sig-Ting Leif S Helmich Pedersen 2022—04—05 Bank-P skgnjng Benedicte E BakkeAgerup 2022-04-05 BankiD Signing Stine Marie Ulven 2022-04-05 BankiD sig-Ting Øyvind Østerild 2022—04—05 Vedtekter ngtgxsxxxsk f 2022704706 or M Bemle signing ggstxxcsxssy Stiftelse til beste for kvinnelige realfagstudenter ved Universitetet i Oslo § 1. Stiftelsens navn og grunnkapital Stiftelsens navn er ((Stiftelse til beste for kvinnelige realjhgstudenter ved ...
            Side 1 av 912 ( 6381 stk )