Alle stiftelser, også sparebank- og finansstiftelser, skal være registrerte i Stiftelsesregisteret. Når en sparebank/finansstiftelse endrer vedtektene må dere sende melding om nye vedtekter til oss, slik at vi kan registrere det i registeret.  

Sparebank- og finansstiftelser kontrolleres ikke av Stiftelsestilsynet, men er underlagt Finanstilsynets kontroll. I tillegg blir finansstiftelser regulert av bestemmelsene i finansforetaksloven kapittel 12. Når en sparebank- og finansstiftelse skal endre vedtektene sine gjelder ikke reglene om omdanning i stiftelsesloven. Derfor skal vi ikke godkjenne vedtektsendringene, som vi gjør med andre stiftelser. Utgangspunktet er at finans- og sparebankstiftelser kan gjennomføre endringer i vedtektene selv, men noen endringer skal Finanstilsynet godkjenne. Dere finner reglene i finansforetaksforskriften kapittel 7 på lovdata sine nettsider.

Disse dokumentene skal dere sende til oss:

  • De nye vedtektene.
  • Protokoll fra kompetent organ i stiftelsen som har vedtatt vedtektsendringene.
  • Dersom vedtektsendringene skal godkjennes av Finanstilsynet, må dere legge ved Finanstilsynets vedtak som viser at vedtektsendringen er godkjent.
  • Dersom vedtektsendringene ikke krever godkjenning fra Finanstilsynet, skal det ligge ved bekreftelse fra stiftelsen om at vedtektsendringen ikke faller inn under kravet om godkjenning av Finanstilsynet. Se reglene i finansforetaksforskriften kapittel 7.

Slik sender dere inn meldingen til Stiftelsestilsynet

Når dere har ferdigbehandlet vedtektsendringen må dere melde de nye vedtektene til oss for registrering i Stiftelsesregisteret. Skjemaløsningen som finnes for oppheving av stiftelser i samordnet registermelding er tilpasset de ordinære reglene for vedtektsendring etter stiftelsesloven kapittel 6, og kan ikke brukes for denne sakstypen. Dere må derfor sende dokumentene til oss per e-post eller per post: 

E-post: postmottak@lottstift.no.

Postadresse: Lotteri- og stiftelsestilsynet, postboks 800, 6805 Førde.

Stiftelsestilsynets behandling av meldingen om vedtektsendring

Når Stiftelsestilsynet har mottatt meldingen, vil vi gå gjennom den. Dersom dere har sendt inn all nødvendig dokumentasjon, vil vi fatte vedtak om å registrere de nye vedtektene i Stiftelsesregisteret.

Vi sender vedtaket og de nye vedtektene til dere. En kopi av vedtaket og de nye vedtektene blir sendt til Brønnøysundregistrene.