Skal dere dele en stiftelse?

Dersom dere skal dele en stiftelse må dere søke godkjenning hos oss.

Deling av en stiftelse, eller omdanning som det heter i stiftelsesloven, går ut på at en stiftelse skal deles i to eller flere nye stiftelser. Det kan også være at en eller flere eksisterende stiftelser tar over det som skal deles.

For å dele en stiftelse må dere gjøre et vedtak i styret. I dette vedtaket skal det komme frem hvordan stiftelsen sine eiendeler, rettigheter og plikter skal fordeles mellom stiftelsene som skal ta over.

Så må dere sende en søknad til postmottak@lottstift.no eller til Stiftelsestilsynet, postboks 800, 6805 Førde.

Denne malen kan hjelpe dere med å se hvilke vedlegg som skal være med i søknaden. Hjelpeskjema skal også legges ved søknaden.

OBS! Dersom dere skal opprette en ny stiftelse må det gjøres før vi kan registrere delingen. Da søker dere først om å opprette en ny stiftelse .