Skal dere slå sammen stiftelser?

Da må dere sende oss en søknad, og få godkjenning fra oss.

Søknaden skal sendes til postmottak@lottstift.no, eller til Lotteri- og stiftelsestilsynet, postboks 800, 6805 Førde. 

Sammenslåing, eller omdanning som det heter i loven, går ut på at en eller flere stiftelser slår seg sammen til en ny stiftelse. Det kan også bety at en eller flere stiftelser overfører alle sine eiendeler, retter og plikter til en annen eksisterende stiftelse. 

Skal sammenslåingen skje med en ny stiftelse? Da må den nye stiftelsen registreres i Stiftelsesregisteret før sammenslåingen kan registreres. Her kan du finne mer informasjon om hvordan det gjøres.  

Skal dere slå sammen stiftelser som deler ut penger? Da finner dere hjelpeskjema her.  

Skal dere slå sammen stiftelser som ikke deler ut penger? Da finner dere hjelpeskjema her. Men vær obs på at dere ikke kan slå sammen ikke- pengeutdelende stiftelser som har ulike formål.  

Her er vilkårene for å slå sammen stiftelser: 

  • Dersom det ikke er mulig å etterleve en bestemmelse i vedtektene eller loven. Se mer i stiftelsesloven § 46.
  • Dersom hensikten med stiftelsen er borte eller åpenbart uheldig eller ufornuftig. Se mer i stiftelsesloven § 46.
  •  Når dere slår sammen, skal dere så langt det lar seg gjøre tilpasse det til det opprinnelige formålet til stiftelsen. Se mer i stiftelsesloven § 47.

I søknaden må dere vise at vilkårene er oppfylte.  

For stiftelser med kreditorer og ansatte kan vi kreve at styrene i hver av stiftelsene som skal slås sammen lager en rapport om sammenslåingen, og hva den kommer til å bety for stiftelsen, kreditorene og de ansatte. Vi kan også kreve at dere utarbeider reviderte mellombalanser for stiftelsene. Vi gir beskjed om vi trenger en egen rapport eller mellombalanse.