Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Dere må være registrerte i Frivillighetsregisteret, og frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å søke. 

Vi åpner for søknader i slutten av april. Da vil dere også finne oppdaterte veiledningstekster her på denne nettsiden.

Det er bevilget 2,44 milliarder kroner til ordningen i 2024.

Søknadsfristen er 2. september, og vi betaler ut pengene i desember.

OBS! Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Vær spesielt oppmerksom på at sentralleddene har egne søknadsfrister som er tidligere enn vår frist. 

Tildeling i 2023:

I 2023 betalte vi ut over 2,45 milliarder, og over 23 000 frivillige lag og organisasjoner fikk momskompensasjon.