Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Dere må være registrerte i Frivillighetsregisteret, og frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å søke. 

Søknadsfristen er 2. september 2024. (Søknadsfristen er 1. september, men da dette er en søndag, skyver vi fristen til mandag 2. september). Ønsker du å bli varslet om søknadsfristen? På tilskudd.no kan du abonnere på e-postvarsel for denne ordningen.

Dere kan søke etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell.

OBS! Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Vær spesielt oppmerksom på at sentralleddene har egne søknadsfrister som er tidligere enn vår frist. 

Viktig å vite om i 2024

  • Dersom vi har spørsmål under saksbehandlingen, vil vi som hovedregel bruke Altinn til å kommunisere med organisasjonene. Sjekk derfor at innsender og eventuelt andre har fått delegert rollen «Post/arkiv» for organisasjonen i Altinn.
  • Vi har lagt inn relevante eksempler fra klageinstansen under flere tema i veiledningen.
  • Vi har også oppdatert veiledningsteksten om kostnader knyttet til utleie i både forenklet modell og dokumentert modell, i tråd med nye klageavgjørelser. Vi har blant annet oppdatert definisjonen av utleie og hvordan avgrensingen skal regnes ut.

Organisasjoner som søker må oppfylle vilkår gitt i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner på både søknadstidspunkt og utbetalingstidspunkt.