Momskompensasjon på varer og tjenester

Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

Dere må være registrerte i Frivillighetsregisteret, og frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å søke. 

Nesten 24 000 har søkt om momskompensasjon i 2023

Fristen for å søke om momskompensasjon var 1. september. Nesten 24 000 organisasjoner er på søkerlisten, fordelt på 2 411 søknader. Søknadsbeløpet er på 2,57 milliarder. Utbetalingen er planlagt i uke 51.

Last ned oversikt over søkere i 2023.

Ønsker du å motta varsel når neste søknadsrunde åpner? På tilskudd.no kan du abonnere på e-postvarsel om denne tilskuddsordningen.

Viktige oppdateringer i 2023:

Organisasjonene må oppfylle vilkår gitt i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner på både søknadstidspunkt og utbetalingstidspunkt.