Tildelingen for årets søknadsrunde er klar, og vi betaler ut over 2,45 milliarder. For tredje år på rad deler vi ut hele det godkjente søknadsbeløpet.

Det godkjente søknadsbeløpet på 2,45 milliarder er rekordhøyt, og utbetalingen viser en økning på over 20 % sammenlignet med året før. Midlene blir betalt ut i veke 51, til mer enn 23 000 frivillige lag og organisasjoner.

Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  Dere må være registrerte i Frivillighetsregisteret, og frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å søke. 

Søknadsfrist for årets søknadsrunde var 1. september.

Ønsker du å motta varsel når neste søknadsrunde åpner? På tilskudd.no kan du abonnere på e-postvarsel om denne tilskuddsordningen.

Viktige oppdateringer i 2023:

Organisasjonene må oppfylle vilkår gitt i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner på både søknadstidspunkt og utbetalingstidspunkt.