Alle søknader skal sendes elektronisk. Søknadsfristen var 1. september og søknadsskjema er tatt ned.

Vi har en streng praksis, og søknader sendt inn etter søknadsfristen må regne med å bli avvist.

Sjekk våre spørsmål og svar eller ta kontakt om du har spørsmål.

Ønsker du å motta varsel om søknadsfrist? På tilskudd.no kan du abonnere på e-postvarsel om denne tilskuddsordningen.

Dette må dere ha klart for å fylle ut søknadsskjemaet:  

  1. Finn frem obligatoriske vedlegg.  
  2. Finn frem tallene dere skal fylle inn i søknadsskjema.

Se hvilke fradrag og avgrensinger som skal gjøres dersom dere søker etter forenklet modell.

Se hvilke fradrag og avgrensinger dere skal gjøre om dere søker etter dokumentert modell.

Du logger deg inn i søknadsskjemaet via ID- porten. Når du har sendt inn søknad får du kvittering i organisasjonen sin meldingsboks i Altinn, og i e-post til innsender.  

Søknaden blir lagret automatisk underveis. Du kan derfor logge ut av søknadsskjemaet, logge inn igjen og fortsette utfyllingen av skjemaet senere.