Vedleggene skal legges ved søknaden innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at søknader som blir sendt inn med feil og mangler, risikerer å bli avslått. De vanligste feilene/manglene er å glemme pliktige vedlegg og signatur.

Dokumentene skal være signerte og fra det sist godkjente driftsåret, ett år tilbake i tid. Regnskap og årsmelding skal være signert av representanter fra organisasjonen. Revisjonsberetning skal være signert av revisor.

Det er kun sentralledd og enkeltstående søkere som må levere vedleggene med søknaden, men alle søkere skal ha aktuelle vedlegg om vi ber om dokumentasjon.

Dersom dere søker etter forenklet modell

Vedlegg A, B og C er obligatorisk for alle søkere i forenklet modell. I tillegg må enkelte søkere ha med flere vedlegg i søknaden.

Her finner dere en oversikt:

Vedlegg A: Godkjent og signert årsregnskap 

Vedlegg B: Årsmelding 

Vedlegg C: Signert revisjonsberetning

Vedlegg D: Avtalte kontrollhandlinger (revisorrapport) 

Revisorrapport er obligatorisk for

  • organisasjoner som har minst 5 millioner kroner i totale driftskostnader to år på rad. 
  • sentralledd og enkeltstående søkere som søker på vegne av aksjeselskap, og som i den samlede søknaden har minst 5 millioner kroner i totale driftskostnader to år på rad.   

Vedlegg F: Egenerklæring om frivillig virksomhet i AS

Vedlegget «Egenerklæring om frivillig virksomhet i AS» gjelder for søkere som søker på vegne av aksjeselskap. Aksjeselskapet må kunne dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten. Her kan dere finne egenerklæring om frivillig virksomhet (bokmål) og eigenerklæring (nynorsk).

Dersom dere søker etter dokumentert modell:

Vedlegg A, B, C og E er obligatorisk for alle søkere i dokumentert modell. I tillegg må enkelte søkere ha med flere vedlegg i søknaden.

Her finner dere en oversikt:

Vedlegg A: Godkjent og signert årsregnskap 

Vedlegg B: Årsmelding 

Vedlegg C: Signert revisjonsberetning

Vedlegg D: Avtalte kontrollhandlinger (revisorrapport)

Revisorrapport er obligatorisk for

  • organisasjoner som har minst 5 millioner kroner i totale driftskostnader to år på rad.    
  • sentralledd og enkeltstående søkere som søker på vegne av aksjeselskap, og som i den samlede søknaden har minst 5 millioner kroner i totale driftskostnader to år på rad.   

Les mer om revisorrapport og finn maler her.  

Vedlegg E og G: Transaksjonsliste  

 Alle enkeltstående søkere og sentralledd må legge ved transaksjonsliste som dokumenterer søknadsbeløpet (vedlegg E). I tillegg må sentralledd legge ved transaksjonslister for de 15 høyeste søknadsbeløpene for underledd og aksjeselskap med 5 millioner kroner eller mindre i totale driftskostnader (vedlegg G). Innsending av hele hovedboken blir ikke godkjent som transaksjonsliste. 

For hver transaksjonsliste må du spesifisere:

  • Hovedbokskonto 
  • Kontonavn 
  • Bilagsnummer 
  • Inngående merverdiavgiftssats (25%, 15%, 12%) 
  • Bruttobeløp (beløp inkludert merverdiavgift) 
  • Merverdiavgiftsbeløp 

Vi anbefaler at dere bruker malen vår på bokmål (excel) eller malen vår på nynorsk (excel). Transaksjonslisten må legges ved i et redigerbart format. I transaksjonslisten er det lagt inn hjelp til avgrensning av kostnader som ikke blir kompensert. Se forklaringer i malen.

Vedlegg F: Egenerklæring om frivillig virksomhet  i AS

Vedlegget «Egenerklæring om frivillig virksomhet i AS» gjelder for søkere som søker på vegne av aksjeselskap. Aksjeselskapet må kunne dokumentere at frivillig innsats er en del av virksomheten. Her kan dere finne egenerklæring om frivillig virksomhet (bokmål) og eigenerklæring (nynorsk).

Regneark for sentralledd

Organisasjoner som søker på vegne av andre organisasjoner (sentralledd) må fylle ut et regneark (med søknadstall for alle organisasjonene) som dere skal laste opp i det elektroniske søknadsskjemaet. Regnearket kan du laste ned når du er i søknadsskjemaet, men du kan også laste ned her:

Mal for rapportering fra underledd til sentralledd

Maler for regneark som sentralleddene kan bruke for å hente inn tall fra underledd til forenklet modell finner du her (bokmål) eller nynorskversjon her.

Det er enkelt å overføre tallmaterialet fra underledd til samlearket som sentralleddet skal levere med søknaden. 

Se ofte stilte spørsmål om momskompensasjon på varer og tjenester.