Dokumentert modell

I dokumentert modell må dere lage en oppstilling over alle regnskapsbilag og spesifisere merverdiavgiftene dere vil ha kompensert.

Forenklet modell tar utgangspunkt i totale driftskostnader.

Minstegrensen for å kunne søke etter dokumentert modell er 7000 kroner i søknadsbeløp. Søknadsbeløpet er merverdiavgiftskostnader du har rett på å få kompensert. Disse minstegrensene gjelder ikke dersom dere er et underledd eller aksjeselskap. Da er det totalsummen for hele sentralorganisasjonen sin søknad som gjelder.

Skal du søke etter dokumentert modell?

Ikke alle vedleggene er obligatoriske for alle søkere. Når du fyller ut søknadsskjemaet vil du få informasjon om hvilke vedlegg som er aktuelle for din organisasjon.

Her er aktuelle vedlegg:

Vedlegg A: Godkjent årsregnskap

Vedlegg B: Årsmelding

Vedlegg C: Revisjonsmelding

Vedlegg D: Avtalte kontrollhandlinger (revisorrapport)

Vedlegg E og G: Transaksjonsliste

Alle enkeltstående søkere og sentralledd må legge ved transaksjonsliste som dokumenterer søknadsbeløpet (vedlegg E). I tillegg må sentralledd legge ved transaksjonsliste for de 15 høyeste søknadsbeløpene for underledd og aksjeselskap med 5 millioner kroner eller mindre i totale driftskostnader (vedlegg G).

For hver transaksjonsliste må du spesifisere:

  • Hovedbokskonto
  • Kontonavn
  • Bilagsnummer
  • Inngående merverdiavgiftsinnsats
  • Bruttobeløp (beløp inkludert merverdiavgift)
  • Merverdiavgiftsbeløp

Dersom dere fører regnskap i et regnskapssystem kan dere kanskje ta ut en liste som tilfredsstiller kravene? Eventuelt kan dere bruke malen vår som er i samsvar med forskriften. Den kan dere finne her.

Vedlegg F: Egenerklæring om frivillig virksomhet

Dette gjelder bare om dere søker på vegne av et aksjeselskap. Aksjeselskapet må kunne dokumentere at frivillig innsats er en del av virksomheten. Her kan dere finne erklæring om frivillig virksomhet.

Regenark for sentralledd

Alle organisasjoner som søker på vegne av andre organisasjonar (sentralledd) må fylle ut et regneark, som dere skal laste opp i det elektroniske søknadsskjemaet. Det kan du enten laste ned når du fyller ut inne i søknadsskjemaet eller her.