Forenklet modell

Forenklet modell tar utgangspunkt i totale driftskostnader. Modellen er basert på den gjennomsnittlige momsbelastningen i frivillig sektor, og dere får kompensasjon uavhengig av om dere har hatt merverdiavgiftskostnader.

Dokumentert modell tar utgangspunkt i merverdiavgiftskostnader.

I forenklet modell blir momskompensasjon regnet ut med utgangspunkt i organisasjonen sine totale driftskostnader. Driftskostnadene skal dere hente ut fra revidert og godkjent regnskap fra et år tilbake i tid. Dere må bekrefte i søknadsskjemaet at dere har hatt merverdiavgifter.

For å kunne søke etter forenklet modell må dere ha 100 000 kroner eller mer i søknadsgrunnlag. Det vil si 100 000 kroner i driftskostnader etter at avgrensingene og fradragene er gjort. Denne grensen gjelder ikke for underledd.

Skal dere søke etter forenklet modell?

Da må dere ha med disse vedleggene: 

Vedlegg A: Godkjent og signert årsregnskap 

Vedlegg B: Årsmelding 

Vedlegg C: Revisjonsmelding 

Vedlegg D: Avtalte kontrollhandlinger (revisorrapport) 

Dette er obligatorisk for: 

  • søkere, underledd eller aksjeselskap som har minst 5 millioner kroner i totale driftskostnader to år på rad.   
  • Sentralledd og enkeltstående søkere som søker på vegne av aksjeselskap, og som i den samlede søknaden har minst 5 millioner kroner i totale driftskostnader to år på rad.  

VEDLEGG F: Egenerklæring om frivillig virksomhet

Egenerklæring om frivillig virksomhet gjelder bare for søkere som søker på vegner av aksjeselskap. Aksjeselskapet må kunne dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten. 

Regneark og maler

Organisasjoner som søker på vegne av andre organisasjoner (sentralledd) må i tillegg fylle inn et regneark som blir lastet opp i det elektroniske søknadsskjemaet. Regnearket kan du laste ned når du er i søknadsskjemaet, men du kan også laste det ned her:

Maler for regneark som sentralleddene kan bruke for å hente inn tall fra underledd finner du her.:

Det er enkelt å overføre tallmaterialet fra underledd til samlearket som sentralleddet skal levere med søknaden.