Rekordstor momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2022

Over to milliardar kroner blei betalt ut i 2022, og for andre år på rad delte vi ut heile søknadsbeløpet.

I 2021 var første gang sidan ordninga blei etablert at organisasjonane fekk utbetalt heile søknadsbeløpet som var godkjent. Godkjent søknadsbeløp i 2022 var over to milliardar kroner. Utbetalinga er rekordstor med ei auke på over 200 millionar kroner samanlikna med året før. Midlane blei betalt ut før jul til meir enn 22 200 frivillige lag og organisasjonar.

Vi har ein eigen app der du kan finne oversikt over mottakarar og tildelt søknadsbeløp for momskompensasjon på varer og tenester i 2022. I appen kan du søke på enkeltorganisasjon eller navigere i kart og sjå fylkes- og kommuneoversikt. Du kan også sjå fordeling av momskompensasjon fordelt på ulike aktivitetar.

Du kan også laste ned oversikt over samtlige mottakarar og tildelt beløp i 2022(XLSX).

Om momskompensasjon på varer og tenester

I denne ordninga kan frivillige lag og organisasjonar søke om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift som dei har hatt ved kjøp av varer og tenester. Formålet med ordninga er å fremje frivillig aktivitet. Meir om momskompensasjon på varer og tenester kan du lese her.

Utvikling over tid

I diagramma under ser du beløp som er betalt ut til organisasjonane dei siste åra og tal organisasjonar som har mottatt momskompensasjon.

Tildelingar tilbake i tid finn du på sida opne data.