Pengespillregisteret - bingoarrangement

Viser liste over tillatte bingoarrangement - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
medhjelper navn/orgnr inneholder '996215385',
Saksnr  

Lokale  

Lokaleadresse  

Postnr / sted  

Medhjelper  

Formål
E 23/04605 K. Aspelund Rykkinn Munins vei 1 1348 RYKKINN K. ASPELUND AS Spill i pott
E 23/04606 K. Aspelund Sandvika Claude Monets All 1 1338 SANDVIKA K. ASPELUND AS Spill i pott

Total antall: 2