Lotteriregisteret - bingoarrangement

Viser liste over tillatte bingoarrangement - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
formålets navn/orgnr inneholder '917860742',
Saksnr  

Lokale  

Lokaleadresse  

Postnr / sted  

Entreprenør  

Formål
O E 19/08686 Halltun forsamlingsh... Hallanvegen 21 7622 MARKABYGDA HALLTUN SAMFUNNSHUS

Total antall: 1