Lotteriregisteret - bingoarrangement

Viser liste over tillatte bingoarrangement - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
formålets navn/orgnr inneholder '983996728',
Saksnr  

Lokale  

Lokaleadresse  

Postnr / sted  

Entreprenør  

Formål
O E 18/15712 Bygdeheimen Aktivite... Rotsundvn 923 9153 ROTSUND BYGDEHEIMEN AKTIVITE...

Total antall: 1