Lotteriregisteret - bingoarrangement

Viser liste over tillatte bingoarrangement - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
formålets navn/orgnr inneholder '986034153',
Saksnr  

Lokale  

Lokaleadresse  

Postnr / sted  

Entreprenør  

Formål
O E 18/16842 Helgheim Uskedalsvegen 571 5463 USKEDALEN USKEDAL UNGDOMSLAG ...

Total antall: 1