Pengespillregisteret - bingoarrangement

Viser liste over tillatte bingoarrangement - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
formålets navn/orgnr inneholder '957963153',
Saksnr  

Lokale  

Lokaleadresse  

Postnr / sted  

Medhjelper  

Formål
O E 23/04448 RADIO MELY SA

Total antall: 1