Pengespillregisteret - bingoarrangement

Viser liste over tillatte bingoarrangement - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
formålets navn/orgnr inneholder '971273992',
Saksnr  

Lokale  

Lokaleadresse  

Postnr / sted  

Medhjelper  

Formål
E 23/04381 OK Bingo Grnland Mandalls gate 1 0190 OSLO O KRISTOFFERSEN BING... Spill i pott

Total antall: 1