Pengespillregisteret - bingoarrangement

Viser liste over tillatte bingoarrangement - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
formålets navn/orgnr inneholder '984103069',
Saksnr  

Lokale  

Lokaleadresse  

Postnr / sted  

Medhjelper  

Formål
E 22/01956 Røra samfunnshus AL Enganvegen 8 7670 INDERØY Spill i pott

Total antall: 1