Lotteriregisteret - bingoarrangement

Viser liste over tillatte bingoarrangement - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
formålets navn/orgnr inneholder '991116192',
Saksnr  

Lokale  

Lokaleadresse  

Postnr / sted  

Entreprenør  

Formål
E 19/08833 Egil Hesland, avd. B... Utmarkveien 3 0689 OSLO EGIL HESLAND AS Spill i pott

Total antall: 1