Pengespillregisteret - bingoarrangement

Viser liste over tillatte bingoarrangement - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
medhjelper navn/orgnr inneholder '991097597',
Saksnr  

Lokale  

Lokaleadresse  

Postnr / sted  

Medhjelper  

Formål
E 23/04075 Bingo 1 Veum Veumveien 26 1613 FREDRIKSTAD BINGO 1 AS Spill i pott
E 23/04051 Bingo 1 Sarpsborg Vestrevei 2a 1710 SARPSBORG BINGO 1 AS Spill i pott
E 23/04048 Bingo 1 Moss Kongensgt 22 1530 MOSS BINGO 1 AS Spill i pott
E 23/04047 Bingo 1 Halden Repsalergata 8 1776 HALDEN BINGO 1 AS Spill i pott
E 23/04046 Bingo 1 Grimstad Bergmoveien 15 4886 GRIMSTAD BINGO 1 AS Spill i pott
E 23/04045 Bingo 1 Askim Jernbanegata 20 1831 ASKIM BINGO 1 AS Spill i pott

Total antall: 6