Lotteriregisteret - godjente medhjelpere

Viser liste over medhjelpere som er godkjent - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
medhjelpernavnet inneholder '988190691',
Saksnr  

Medhjelper  

Org.nr  

Postnr / sted  

Bingo

Lotteri
B 23/02595 STORSENTER BINGODRIFT AS 988190691 2   

Total antall: 1

2    0