Lotteriregisteret - godjente medhjelpere

Viser liste over medhjelpere som er godkjent - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
medhjelpernavnet inneholder '996096823',
Saksnr  

Medhjelper  

Org.nr  

Postnr / sted  

Bingo

Lotteri
B 23/02468 EIDSVOLL BINGO AS 996096823 0655 OSLO 1   

Total antall: 1

1    0