Lotteriregisteret - godkjente organisasjoner

Viser liste over organisasjoner som er godkjent som lotteriverdig formål - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index

For å se regnskapstall som organisasjonene har rapportert. Klikk på R i kolonnen helt til venstre


Du søker etter:
organisasjonsnavnet/orgnr inneholder '975593908',
Saksnr.  

Organisasjon  

Org.nr  

Postnr / sted  

Bingo

Lotteri
B R KVASS/ULVUNGEN FK 975593908 6623 ÅLVUNDFJORD

Total antall: 1