Pengespillregisteret - godkjente organisasjoner og kringkastere

Viser liste over organisasjoner som er godkjent som lotteriverdig formål - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index

For å se regnskapstall som organisasjonene har rapportert. Klikk på R i kolonnen helt til venstre


Du søker etter:
organisasjonsnavnet/orgnr inneholder '983666213',
Saksnr.  

Organisasjon  

Org.nr  

Postnr / sted  

Bingo

Lotteri
R TÅSEN NORDBERG SANITETSFORENIN... 983666213 1153 OSLO

Total antall: 1