Pengespillregisteret - godkjente organisasjoner og kringkastere

Viser liste over organisasjoner som er godkjent som lotteriverdig formål - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index

For å se regnskapstall som organisasjonene har rapportert. Klikk på R i kolonnen helt til venstre


Du søker etter:
organisasjonsnavnet/orgnr inneholder '984061102',
Saksnr.  

Organisasjon  

Org.nr  

Postnr / sted  

Bingo

Lotteri
B R 24/02715 UTDANNINGSPOLITISK FORUM- SOSI... 984061102 0181 OSLO

Total antall: 1