Pengespillregisteret - pottspill på bingo

Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse: 

tilbake - til søke-index


Lokale: Spillorama Skien.Org.nr

Organisasjon

Slettet fra
O B 971322934 FOSSUM IDRETTSFORENING
O B 987807342 GRENLAND LIVREDNING OG SVØMMEK
O B 975839028 SILJAN IDRETTSLAG
O B 985541779 SILJAN JEGER OG FISKEFORENING
O B 983716911 SILJAN SKYTTERLAG
O B 994907646 SKIEN FRP
O B 983738273 SKIEN JEGER OG FISKERFORENING
O B 993538302 SKIEN RIDEKLUBB
O B 983668461 SKIENS SKOLEMUSIKK
O B 883530632 TELEMARK MULTIPPEL-SKLEROSE FO
O B 983744664 VELFERDENS PENSJONISTKOR SKIEN 01.01.2025
 
Antall formål i potten: 11

tilbake - til søke-index