Pengespillregisteret - pottspill på bingo

Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse: 

tilbake - til søke-index


Lokale: Teknobingo Finnsnes.Org.nr

Organisasjon

Slettet fra
O B 995280027 DIABETESFORBUNDET MIDT-TROMS
O B 979448708 FINNSNES IL FOTBALL
O B 870422792 FK SENJA
O B 984272464 HLF MIDT TROMS
O B 984211414 HLF TROMS FYLKESLAG AV HØRSELS
O B 994069527 LHL FINNSNES OG OMEGN
O B 984964862 LIONS CLUB FINNSNES
O B 996798534 MIDT-TROMS POSTPENSJONISTFOREN
O B 991041540 NFU SENJA LOKALLAG
O B 884884632 NHF KVÆNANGEN
O B 911738074 NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN
O B 974527987 NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUN
O B 983716288 NORGES HANDIKAPFORBUND TROMSØ
O B 993995649 NORSK FOLKEHJELP MIDT-TROMS
O B 980731103 NORSK REVMATIKERFORBUND TROMS
O B 987313889 NORSKE REDNINGSHUNDER, MIDT TR
O B 994867504 PENSJONISTFORBUNDET FINNSNES O
O B 986765824 SKØELV IDRETTS- OG GRENDELAG
O B 993406627 SØRREISA PENSJONISTFORENING
 
Antall formål i potten: 19

tilbake - til søke-index