Pengespillregisteret - pottspill på bingo

Organisasjoner som spiller i pott på tillatelse: 

tilbake - til søke-index


Lokale: Vanse Bingo.Org.nr

Organisasjon

Slettet fra
O B 981890671 AGDER FRIIDRETTSKRETS
O B 983978363 AGDER GYMNASTIKK OG TURNKRETS
O B 975554740 BORHAUG MUSIKKORPS
O B 983344577 FARSUND KAJAKKLUBB
O B 922895120 FARSUND OG LISTA IDRETTSKLUBB
O B 984013167 FARSUND SVMMEKLUBB
O B 993740365 LISTA KARATEKLUBB
O B 987826649 NCF REGION SR
O B 871551022 NFF AGDER
O B 991577815 SPIND IDRETTSFORENING
 
Antall formål i potten: 10

tilbake - til søke-index