Pengespillregisteret - godkjente medhjelpere

Viser liste over medhjelpere som er godkjent - nytt søk - endre søk - tilbake til søke-index


Du søker etter:
medhjelpernavnet inneholder '981900510',
Saksnr  

Medhjelper  

Org.nr  

Postnr / sted  

Bingo

Lotteri
B 23/02893 BINGO ENTREPRENREN AS 981900510 21   

Total antall: 1

21    0