Regjeringen vil videreføre dagens modell på pengespillfeltet. Det går fram av stortingsmeldingen: "Alt å vinne - ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk", som ble lagt fram av kulturminister Linda Hofstad Helleland den 17. desember 2016.

St.meld. nr. 12Helhetlig modell

– Meldingen legger opp til en helhetlig og robust modell for regulering av pengespill som vil stå seg i møte med den teknologiske utviklingen, sier kulturministeren.

Trygge og ansvarlige former

– Hovudmålet er å sikre at lotteri og pengespill blir tilbudt i trygge og ansvarlige former for å avgrense uheldig spilleadferd. Regjeringen mener at dagens modell der statlige aktører har enerett til å tilby storparten av pengespill er best egnet til å nå målet om et ansvarlig spilltilbud.  Med et godt nasjonalt tilbud via Norsk Tipping og Norsk Rikstoto og flere nye tiltak for å beskytte de regulerte aktørene, gjør vi enerettsmodellen mer robust, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Les hele pressemeldingen fra Kulturdepartementet

Stortingsmeldingen er tilgjengelig på Regjeringen.no