Lotteritilsynet advarer mot pyramidespill

Er du blitt kontaktet av noen som driver med direktesalg og som vil rekruttere deg som medlem? Eller har du fått tilbud om å kjøpe produkter fra et slikt selskap?

Vi får mange tips og spørsmål om pyramidespill.

Noen har deltatt og investert store summer, og så får de verken tilbake pengene de er lovd eller pengene de har investert.

Disse kjennetegnene bør du være obs på

Vær obs dersom du blir kontaktet av noen som lover deg at du skal tjene mye penger på kort tid ved å selge produktet deres videre til venner og familie, og at de også blir medlemmer og skal tjene penger på å verve sine venner.

Et annet kjennetegn på pyramidespill er at deltakerne betaler penger til en virksomhet, uten å få tilsvarende verdi i retur.

Disse spørsmålene bør du stille deg, før du velger å delta i noe som ligner et pyramidespill. Vær skeptisk dersom svaret på et eller flere av spørsmålene er ja:

 • Har virksomheten inntekter fra verving av deltakere? Og er det grunn til å tro at inntektene i hovedsak kommer fra denne vervingen, og ikke salg av produkter?
 • Er produktene som blir solgt medlemskap, informasjon- og kursmateriell, digitale produkter, pengespill, kryptovaluta eller andre usikre investerings- og finansieringsprodukter? Eller synes du det er vanskelig å forstå hva det egentlige produktet er?
 • Er det vanskelig å få oversikt over bonus- og verveordninger?
 • Koster produktene mye når du sammenligner prisen med innholdet?
 • Må du bli medlem for å få kjøpe produkter?
 • Blir du lovd høye inntekter? Og sier de at du går glipp av en stor mulighet om du ikke deltar?
 • Er det vanskelig å få informasjon når du spør om det?
 • Er det noen som sier at virksomheten er godkjent av Lotteritilsynet?

Har du tips om pyramidevirksomhet? 

Du har selv ansvaret om du involverer deg i pyramidevirksomhet

Alle som har planer om å opprette, delta i eller formidle virksomhet som ligner på pyramidevirksomhet, har et eget ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket. Dersom du bryter reglene, kan du risikere straff. Dette gjelder ikke bare selskapene som står bak virksomheten, men også deltakere.

Vi har tilsyn med regelverket knyttet til ulovlig pyramidespill, og kan stoppe slike selskaper.

Selv om vi ikke har gått inn i en sak eller reagert mot et selskap, betyr det ikke at vi har godkjent selskapet og kan gå god for at det ikke er ulovlig pyramidevirksomhet. At vi ikke har vurdert selskapet eller reagert mot det, betyr ikke at det er trygt å satse eller investere penger.

Lotteritilsynet og Økokrim advarer mot pyramidespill og investeringsbedrageri

Vi samarbeider med Økokrim og andre etater om å reagere mot, stanse og advare mot pyramidespill. Vårt råd er at folk skal holde seg unna og ikke skal satse eller investere penger i pyramidespill, investeringsbedrageri og annen svindel.

Lotteritilsynet mener det er viktig både å stanse pyramidespill og å stanse og reagere mot gjengangere som innfører internasjonale pyramidespill i Norge. Typiske produkt disse selskapene påstår at de selger er investering og aksjer med ekstremt høy avkastning, utdanningspakker for å lære å bli rik, falsk kryptovaluta, pengespill, billige reiser og rabattkuponger. Pyramidespill er straffbart og er ofte også knyttet til annen kriminalitet, som brudd på strafferegler om skattesvindel, hvitvasking, bedrageri, regnskap/revisjon og trusler.

De fleste selskapene vi får henvendelser om tilbyr en form for investering, uten å ha konsesjon til det fra Finanstilsynet. Finanstilsynet publiserer markedsadvarsler om selskap som tilbyr investeringer uten nødvendig godkjenning til å drive med investeringstjenester i Norge. Banker og finansforetak kan få godkjenning til å drive med investeringstjenester i Norge, derimot kan ikke selskap som driver pyramidespill og pyramidelignende omsetningssystem få slik konsesjon.

Alle norske foretak med tillatelse til å tilby denne type tjenester er oppført i Finanstilsynets virksomhetsregister. Dersom Finanstilsynet blir kjent med navngitte aktører som opererer i markedet uten tillatelse, blir det publisert markedsadvarsler på Finanstilsynets nettstside.

Økokrim advarer spesielt mot investeringsbedrageri og pyramidespill i årlige trusselvurderinger om kriminalitet. Les mer om dette på Økokrim sine nettsider.

Når bør du kontakte andre myndigheter enn Lotteritilsynet?

Dersom du mistenker at du står overfor et ulovlig pyramidespill kan det være snakk om mange typer problemstillinger og mulige lovbrudd.

 • Vi har tilsyn med regelverket knyttet til ulovlig pyramidespill.
 • Har du mistanke om skatterelaterte lovbrudd i pyramidespill? Da kan du kontakte skattemyndighetene.
 • Når det gjelder spørsmål om investering i finansielle produkter kan du kontakte Finanstilsynet. De advarer mot investering i kryptovaluta.
 • Dersom du reagerer på måten et selskap markedsfører seg på eller går frem på for å rekruttere kunder kan det være aktuelt å kontakte Forbrukertilsynet.
 • Dersom produktene som blir solgt er mat- eller drikkevarer, kosttilskudd eller kosmetikk kan det være aktuelt å kontakte Mattilsynet.  
 • Ved straffbare forhold er det også aktuelt å kontakte politiet. Alvorlige brudd på pyramideregelen har blitt etterforsket av politiet, og det finnes flere eksempler på at personer er blitt dømt for brudd på pyramidebestemmelsene.