Nå har vel jubileumsfesten i Halden roet seg, og de siste har gått heim. Halden feiret sitt 350-årsjubileum i 2015. Byen regner seg tilbake til 1665. Den 10.april fikk Halden kjøpstadrettigheter. I dag kaller vi det bystatus.

Det var Kong Frederik III av Danmark-Norge som ga byen privilegiene. Og byen ble oppkalt etter kongen – Fredrikshald. Oppkallingen var ikke noe særsyn – norske byer med navn som starter på Kristian eller Fredrik er oppkalt etter danskekongen.

Gjennom de 350 år med bystatus har byen opplevd sin del av samfunnsutviklingen. Stiftelsessektoren speiler samfunnsutviklingen. Stiftelsene i Halden kan gjerne brukes som et eksempel på framveksten av stiftelser i Norge.

Rundt 30 stiftelser har Halden som adresse. Det er et tverrsnitt av stiftelser med ulike formål, fra vår egen tid, og 338 år tilbake i tid, helt tilbake til 1.november 1677.

Om vi så vandrer gjennom historien, med start i vår egen tid

Sparebankstiftelse fra 2011 viser strukturendringene i sparebanksektoren, museale stiftelser med hensikt ivaretakelse og formidling, historiske samlingen og bygningsvern, fengselshistorie og veteranbiler.

Så er det stiftelser innen bistand i tredje verden. Fra 1980-tallet er det opprettet boligstiftelser, krisesenter og nærradio – ikke så ulikt resten av landet.

Halden by var tidlig ute med strukturendringer: Legater med liten kapital, men med likelydende formål ble slått sammen. Fylkesmannen fattet vedtak i 1986, 62 legater ble slått sammen til 5. Barn og unge, almennyttige formål, sosiale formål, eldre og til beste for eldreboliger. Det skapte større handlekraft – til beste for formålet.

Det norske blåseensemble anno 1734 kom i 2002, men regner seg nok tilbake i tid, med opphav i Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet.

Og inn i historien:  På Coning sitt bilde skimtes Rød herregård, nå i seg selv en stiftelse, opprettet av brødrene Fritz og Ole Anker Rasch. Rød er også utgangspunkt for de Ankerske samlinger og Halden historiske samlinger. I 1698 var byen så vidt 30 år, og Mette Meng hadde vært død et år eller to.

Mette Meng (eller Mein/Meyn) var enke etter oberstløytnant Peder Olufsen Normand. Han hadde vært med og sloss i krigen i 1657, og visstnok i 1645. Mette satte i 1677 opp testamente til fordel for byens fattige. Stiftelsen er ikke lenger med oss. I 1677 var det en betydelig disposisjon. Mette skriver at hun og mannen, mens han levde, var enige om å gi enten 500 daler, eller gårder tilsvarende. En offiser i Halden visste meget godt hva kriger førte til – det ble ikke færre fattige i byen. Så 12 år etter at Halden ble by ble den første stiftelsen opprettet.