Ansatte i stiftelser økte fra 2014 til 2015 med 63 prosent. Det er ganske enkelt ikke sannsynlig. Hva kan årsaken være?

Det er tre typer løgn – gjentok visstnok Mark Twain. Den amerikanske forfatteren graderte i mer uskyldige løgner, deretter grove løgner, og så – statistikk. Twain henviste forresten til den engelske statsministeren Benjamin Disraeli som opphavsmann, uten at dette er funnet i Disraelis skrifter.

Statistikk kan leses på mange måter

Statistikk for arbeidstakere er som annen statistikk – kjenn grunnlaget. Jeg hørte en gang en økonomiprofessor postulere at statistikk kan være som fanger som blir torturert. Press statistikken lenge nok – og den forteller deg akkurat det du vil. Det gjelder også data fra AA-registeret, (forkortelse for Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret) som eies av NAV og driftes av NAV Registerforvaltning.

Sysselsettingsutvikling stemplet som falske nyheter

Rett før valget publiserte lokalavisen Firda tall som viste sysselsettingsutvikling i Sogn og Fjordane, i perioden fra forrige regjering og framover til sittende regjering. Det skapte engasjement. Representanter for opposisjon, og mest for posisjon engasjerte seg i ordskiftet. De hardeste deltakerne brukte ord om nyheter som ellers har kommet mest fra et annet kontinent. Dagen etter kom nye tall, der lokalavisa opplyste at utviklingen heller hadde gått andre veien. Årsaken til feilpubliseringen var at et sted i rekken hadde en viktig presisering forsvunnet: Dataomlegging i 2015. Tall fra før 2015 er ikke direkte sammenlignbare med tall fra 2015 og framover.

Elektronisk dialog med arbeidsgiver

Det ble ikke sagt direkte hva dataomleggingen bestod i. Den største dataomleggingen som jeg kjenner til er EDAG (Elektronisk Dialog med Arbeidsgiver). Fra 1.1. 2015 innførte NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå (SSB) – en ny elektronisk melding som erstattet:

  • Lønns- og trekkoppgave (Skatteetaten).
  • Terminoppgaver for forskuddstrekk (Skatteetaten).
  • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (Skatteetaten).
  • Melding om arbeidsforhold til Aa-registeret (NAV).
  • Oppgave til lønnsstatistikk (SSB).

Formålet med ordningen er å gjøre det enklere for arbeidsgiverne å rapportere pliktige opplysninger til det offentlige, og så får det offentlige internt ta imot og fordele opplysningene til rette mottaker. Dette var et godt steg mot en enklere hverdag for arbeidsgivere. Men, det ga utfordringer videre.

Hva er årsaken til feilrapportering?

Før ble de forskjellige skjemaene fylt ut mer og mindre manuelt. Nå er det grovt sagt lønns- og personalsystemet hos arbeidsgiverne som kommuniserer direkte inn mot offentlige mottakere. De forekomstene som finnes i lønns- og personalsystemet blir sendt over til det offentlige – uten manuell kvalitetskontroll.

Ansatte i stiftelser økte fra 2014 til 2015 med 63%. Det er ganske enkelt ikke sannsynlig. Hva kan årsaken være? Sannsynligvis er det to alternative forklaringer, eller en kombinasjon av disse. Underrapportering inntil 2015, eller overrapportering fra 2015. Begge deler er mulig, spesielt overrapportering fra 2015.

Eksempel fra stiftelsessektoren

I grafen under er fem stiftelser som hver har rundt 1000 ansatte og oppover.

Jeg har sett på antall arbeidstakere i AA-registeret ved utløpet av 2014, 2015 og 2016, og hva styrets årsberetning for disse årene forteller om antall ansatte. Tallene er omregnet slik at antall ansatte i AA-registeret i 2014 er satt til verdi 1, og alle andre tall er omregnet ut fra dette.

DIagram arbeidstakere

De fem eksemplene viser for noen et godt samsvar mellom styrets årsberetning og AA-registeret, men også til dels store avvik. Størst utslag er det for B, men de skriver også i årsberetningen om et stort antall frivillige som stiller opp. Kan det være at frivillige er registret, gjennom forsikring og dermed forsikringskostnad? Stiftelser i eksempelvis undervisnings- eller museumssektoren gjorde store hopp oppover. Ikke vet jeg hva som er årsaken. Ett fellestrekk er «sesongarbeidere», eksamensvakter om våren eller omvisere om sommeren. Spreke pensjonister og driftige ungdommer kommer gjerne igjen til neste år, og da er det merarbeid å melde disse ut og inn hvert år?

Hva gjør register-Norge og hva bør arbeidsgivere gjøre?

NAV gjennomfører kvalitetstiltak i AA-registeret ut over høsten 2017, kombinert med veiledning til arbeidsgivere.

Så arbeidsgivere bør ikke rapportere arbeidsforhold som ikke er reelle. Og så må de huske å sette sluttdato for «sesongarbeidere».