Hvert år er det flere frivillige organisasjoner som søker Lotteritilsynet om momskompensasjon eller om tilskudd fra overskuddet til Norsk Tipping, etter at søknadsfristen er gått ut.

Uansett hvilken støtteordning du søker på så er det som regel en søknadsfrist. Slik er det også hos oss. Vi har søknadsfristene fordi det er nødvendig av hensyn til saksbehandling og utbetalinger. Men også for å sikre likebehandling av alle.

Hvert år får Lotteritilsynet klager der noen uheldige organisasjoner håper på at vi skal behandle søknaden, selv om den er levert for sent. Det er alltid en forklaring på hvorfor det ble slik. Tekniske problem med PC, sykdom, eller den ansvarlige i organisasjonen har glemt fristen.

Svært sjelden klager får medhold

Klagerunden – først i Lotteritilsynet og deretter i Lotterinemnda (klageinstansen) – ender som regel med at klager ikke får medhold. Utsatt frist ble gitt ved ett tilfelle der elven «reiste» med hele huset og søknadspapirene. Også terroranslaget på Utøya i 2011 ga grunnlag for utsatt frist. Dette viser at skal veldig mye til for at søknaden om tilskudd skal bli behandlet etter søknadsfristen.

Vi ønsker ikke være vanskelige, men for å sikre likebehandling og effektiv saksbehandling er vi strenge på søknadsfristene. Ofte er det en pott som skal fordeles på flere organisasjoner, slik at fristene også er nødvendig for at pengene skal bli fordelt riktig.  Så forstår vi godt at det kan være frustrerende for den eller de personene som har glemt å levere søknaden til rett tid. Det kan være store inntekter som er tapt for organisasjonen.

Hva kan gjøres bedre?

Hva kan organisasjonene og vi gjøre for å sikre at ingen taper penger fordi det søkes for seint? Først og fremst må vi være gode på å informere om søknadsfristene våre. Det tror jeg vi er. Vi informerer på vår nettside og deler i sosiale medier. Ofte sender vi også ut informasjonsbrev. For momskompensasjonsordningen informerer vi også alle landets kommuner og annonserer i media.

Til organisasjonene har vi et godt råd. Lever søknaden i god tid. Det er ofte slik at mange leverer helt på slutten av søknadsfristen. Da tar du en risiko om teknologien skulle svikte deg, eller noe annet skulle dukke opp.

Så for å svare på spørsmålet jeg stilte i overskriften. Er alt håp ute om du har glemt søknadsfristen? Svaret er i praksis ja.