Lotteritilsynet har hatt tilsyn med totalisatorspillet til Norsk Rikstoto siden 2001. Vi har opp gjennom årene reist landet rundt for å kontrollere om Norsk Rikstoto følger spillereglene for totalisatorspill.

På galopp- og travbanene møter vi ekte engasjement, stor glede, stolte ungdommer og voksne med høy kompetanse om hesten og sporten de brenner for. Utøvere, funksjonærer og frivillige bruker mange timer i stallene, til trening, stell og foring. I denne sporten som andre, er det både profesjonelle utøvere og de som jobber ren dugnadsinnsats. Det koster å være aktiv i en sport i Norge i dag, uavhengig av nivå, og når vi ser på alt som skal til for at dyrevelferden skal være ivaretatt, er det ingen tvil om at det koster både tid og penger for å opprettholde hesteholdet i Norge.

Norsk Rikstoto har fått enerett til å tilby totalisatorspill på hesteveddeløp og skal sørge for at mest mulig av inntektene fra spillet kan gå til å fremme norsk hestesport, hestehold og hesteavl. For de aller fleste er spill på hest underholdende, spennende, positivt og det skaper engasjement omkring hestesporten.

Og det lar seg heldigvis kombinere, sport og spill altså. I alle fall så lenge en ikke spiller av seg skjorta.

Færrest mulig med problemer

I Norge er vi kommet veldig langt når det gjelder å tilby pengespill på en ansvarlig måte, og det har gitt resultat. I 2001 så det langt verre ut, det var mange som utviklet, og hadde store pengespillproblem, ofte med alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser som resultat.
I dag er det ca. 34 000 nordmenn som er problemspillere og ytterligere 88 000 som er i risikogruppen for å utvikle problematisk spilleadferd. Problemer som oppstår som følge av overdreven spilling overføres til ektefeller, samboere og barn og skadeomfanget er mer omfattende enn det vi har kunnskap om. Dette er noe myndighetene tar på alvor.

Det betyr imidlertid ikke at løsningen er å forby pengespill. Flertallet i Stortinget er enige om at pengespill skal tilbys på en ansvarlig måte for at færrest mulig skal ha problemer.

Norsk Rikstoto må avdekke problematisk spilleadferd

Norsk Rikstoto har fått i oppdrag å hente inn spillere til et kontrollert og regulert norsk spillmarked. Spilltilbudet skal være attraktivt nok til å nå spillere fra det uregulerte markedet på internett, men likevel innenfor en ansvarlig ramme. Det betyr at en enerettsaktør må ha system som avdekker om spillerne er i en risikogruppe, eller har et problematisk forhold til pengespill.

Lotteritilsynet har akkurat gjennomført en revisjon hos Norsk Rikstoto. Revisjonen har vist at Norsk Rikstoto oppfyller krav til å tilby totalisatorspill i samsvar med ny konsesjon i alle salgskanaler. Norsk Rikstoto har etablert et ansvarlighetsrammeverk som kan forebygge, oppdage og reagere mot uheldig spilleadferd. Det betyr at alle må ha egne spillegrenser, noe som skal få spilleren til å få et bevist forhold til hvor mye hun/han kan tape på spill. Dersom spilleren ønsker å ta pause en periode eller utestenge seg helt, kan man enkelt gjøre det via kundeservise eller på nett. Tilsynsrapporten leser du her.

Oppsummert kan vi konkludere med at Norsk Rikstoto har etablert viktige forebyggende tiltak slik at de kan oppdage om noen spiller over evne og deretter kan reagere på det.

Ansvarlighet koster

Myndighetene vet at det koster å innføre ansvarlighetstiltak og at det i tillegg kan gi en viss nedgang i omsetning. Det betyr at alle som nyter godt av overskuddet fra Norsk Rikstoto kan få litt mindre penger i kassa.

Likevel vil ansvarlighetstiltakene være en god investering som vil sikre inntektene på lang sikt og samtidig blir det færre nordmenn som utvikler spilleproblem.

Se på dette som et sikkert og ansvarlig pengespilltips fra Lotteritilsynet!