I år feirer Kragerø by sine 350 år. Den 16. januar 1666 underskrev kong Frederik III på København slott privilegier for Kragerø by. 19.april ble privilegiene lest på rådstuen i Skien, som innbyggerne før hadde sortert under, og 12. juli i den opprettede rådstuen i Kragerø.

Nå kunne borgerne i Kragerø fritt drive sin virksomhet i Kragerø, uten pålegg lenger om å flytte til Skien. Byen fikk rådmann og byfogd, og generalpostmesteren fikk beskjed om å opprette postrute mellom Skien og Kragerø.

Jens Lauersens legat fra 1763

Det finnes en stiftelse i Kragerø som har vært med i store deler av byens 350-årige historie – og er med fortsatt: Det er Jens Lauersens legat fra 1763. Testamentet til Kragerø er skrevet 25.april, og starter slik:

I Kraft af den mig allernaadigst meddelte kongelige Bevilling paa Testamente at gjøre, dateret 18 Februar 1763, gives hermed min alvorlige Vilje tilkjende, hvorledes med mine efterladte Midler efter min Død urokkelig skal holdes. Det er da hermed sagt, at mine efterladte Midler, med hvad Navn nævnes kan, er af mig bortgiven til Kragerø Byes Gavn og Bedste, og skal kaldes Jens Laursens Gave.

Og så lister Jens Lauersen opp hva han har, og ikke minst – hvordan han ønsker at forvalterne skal te seg. Fast eiendom skal de holde på, og forvalterne skal være:

…duelige, ærlige og suffisante Mænd dertil, og det af de Slags, som har været enten Overformyndere, Fattiges Forstandere, Kirkeverger, Taxerborgere eller Kæmnere, eller og kan vænte at blive det, ..

Flere legat fra 1700-tallet lever i dag

I 2013 fylte Jens Lauersens legat 250 år. Forvalterne har tydeligvis levd opp til Jens Lauersens forventninger om å være både dugelige og ærlige. Jubileet ble feiret med bok, som klassesett til alle skolene i Kragerø.

Jens Lauersen er en av flere legatopprettere i siste halvdel av 1700-tallet – der legatet har overlevd fram til i dag. Det er en Zander Kaas for Bergen, Peder Hjort for Røros, Hans Holst og Anna Eeg for Kopervik og ikke minst: Thomas Angell for Trondheim. Nøkkelen til overlevelse er som regel eiendeler som holder tritt med inflasjonen – i det vesentligste: fast eiendom.

Carsten Hopstocks leserbrev, publisert i Vestmar 14. juni 2007, med tittel: Jens Lauersens Legats hemmelighet fortjener å bli lest igjen