Har vi ikke lykkes med å forklare hva det betyr å være en av få som har lov til å tilby pengespill i Norge?

Norsk Rikstoto skal innføre en maksimal totalgrense for hvor mye spillerne kan spille for eller tape. Dette har ført til diskusjoner og påstander om at myndighetene vil avvikle hestenæringen.

Lotteritilsynet er klar over at Norsk Rikstoto er i en svært krevende situasjon. En rekke ytre faktorer og endringer i rammevilkår over tid, har skapt usikkerhet om tilstrekkelig økonomisk lønnsomhet for Norsk Rikstoto både på kort og lang sikt.

Båndene mellom hestesporten og hestespill er sterke, og har lang tradisjon i Norge. Men debatten de siste ukene viser at det er nødvendig med en rolleavklaring. Norsk Rikstoto sin rolle og oppgave er å tilby ansvarlige spill. At hestenæringen nyter godt av overskuddet er en konsekvens, og ikke grunnen til at Norsk Rikstoto er en av få som har tillatelse til å tilby pengespill i Norge.

Det følger forpliktelser med å få lov til å tilby nordmenn pengespill. Forpliktelser som ikke handler om penger til hestesporten. Grunnmuren i den norske pengespillmodellen er at pengespillene skal være trygge og ansvarlige, og under offentlig kontroll. De sårbare spillerne, spilleavhengige og familiene deres skal beskyttes.

Diskusjonen rundt tapsgrenser og Norsk Rikstoto gjør at vi må spørre oss om det er vanskelig å forstå hvorfor totalgrensen blir innført?

Totalgrensen skal begrense skade, og være et sikkerhetsnett for de som har problemer med å sette egne grenser for spillingen. Spilleproblemer rammer spillere, barn og familier hardt.

Ja, myndighetene skal legge til rette for at de spillerne som har kontroll skal kunne bruke pengespill til rekreasjon og underholdning. Men det skal ikke gå fremfor hensynet til sårbare spillere og familiene deres.

Vi støtter Norsk Rikstoto sitt eget forslag om å innføre en totalgrense på 20 000 kroner i måneden eller til sammen 60 000 over tre måneder, men vi støtter ikke forslaget om at storspillere skal ha en særordning med høyere totalgrense.

Totalgrensen må gjelde for alle, også storspillere. De spiller for store summer, og de taper mye. Storspillere har i utgangspunktet ikke mindre risiko for å få problemer enn andre spillere, og Norsk Rikstoto har ikke dokumentasjon som viser det motsatte. Da er det ikke ansvarlig at storspillerne får en særordning der de kan spille for langt mer penger.

Når Lotteritilsynet er bedt om å uttale oss om innføring av totalgrenser i spilltilbudet er det nettopp ansvarligheten det handler om.

Og ja, en totalgrense for spill vil medføre nedgang i inntektene til Norsk Rikstoto. Dette betyr at alle som nyter godt av overskuddet fra Norsk Rikstoto kan få litt mindre penger i kassen.

Men hensynet til tapte inntekter kan ikke gå foran å beskytte spillere fra alvorlige spilleproblemer.

(Denne kronikken var først publisert i Nationen 23. september 2019).