Fra høsten kan du ikke tape mer enn totalt 20 000 kroner i måneden på pengespillene som Norsk Tipping tilbyr. En slik tapsgrense er naturligvis et viktig ansvarliggjørende tiltak, men den er langt fra det eneste saliggjørende.

Tapsgrensen vil kjøle ned spilleaktiviteten hos de som spiller mest og som dermed taper mest penger. Det er naturligvis formålet med et slikt tiltak. Tap bør ikke være så store at de påfører spilleren uopprettelig skade. I så måte er dette et tiltak som også er bra for familiene til spillere som har utviklet spilleproblemer.

Tapsgrensen er dessuten et nytt eksempel på at norske spillselskaper og myndigheter mener alvor når de sier at norske pengespill skal være ansvarlige.

Likevel må vi se på denne tapsgrensen som et minimum av beskyttelse for spillerne. 20 000 kroner i måneden vil uansett være et følbart tap for svært mange av oss. Derfor mener eksperter på spilleatferd at det er andre verktøy som faktisk er vel så viktige. Ikke minst at det er obligatorisk for spilleren å sette egne tapsgrenser før de starter å spille.  Maksimumsgrensen er fremdeles lavere for spillene med høyest risiko. På kasinospillene er maksimalt tap pr. måned 10 000 kroner.  Men siden det er obligatorisk å sette egne grenser, har de fleste spillere langt lavere tapsgrenser.

Sette egne grenser

Særlig viktig er det at spillerne setter sine egne grenser før de skal satse på det vi kaller gule og røde pengespill. Det vil si spill med egenskaper som gjør at sårbare grupper av spillere lettere utvikler spilleproblemer. Derfor må du nå sette slike obligatoriske tapsgrenser før du spiller på Norsk Tipping sine Internett-spill, terminalspillene Multix og Belago, Liveodds og på andre oddsspill når du spiller på nett eller mobil.

Disse grensene er satt mens du tenker klart og rasjonelt. Du er ikke nødvendigvis like fornuftig når du skal spille liveodds mot slutten av en spennende fotballkamp. Eller når du har tapt penger og vil prøve å ta igjen det tapte.

Få land, om noen, har tatt i brukt så mange verktøy for å ansvarliggjøre regulerte pengespill som Norge. Myndigheter og spillselskap i mange andre land er nysgjerrige på hvordan vi her på bjerget tenker og handler for å hindre at spilleproblemer vokser som problem i befolkningen. Den nye universelle tapsgrensen hos Norsk Tipping føyer seg dermed inn i en rekke av tiltak som helt klart har vært vellykket.

Myndighetenes dilemma

Så kan vi naturligvis diskutere hvor en slik tapsgrense bør ligge. Miljøer som jobber med spilleproblemer mener grensen ligger for høyt. Noen storspillere vil sikkert si at en grense på 20 000 kroner i måneden er for puslete.  En slik diskusjon avspeiler egentlig ganske godt myndighetenes evige dilemma. Målet er å tilby ansvarlige pengespill som gjør at få utvikler spilleproblemer. Samtidig må spillene være såpass attraktive at nordmenn velger regulerte norske spill i stedet for å spille på uregulerte og mindre ansvarlige pengespill på nettet.

Uansett så vil det nye tapstaket hos Norsk Tipping være et nytt skritt i riktig retning. Det vil bidra til å gjøre norske pengespillpolitikk enda litt mer ansvarlig.