Spill er blitt en naturlig del av nesten alle barn og unges digitale hverdag. Selv om det i hovedsak resulterer i gode opplevelser, underholdning og læring, opplever flere foreldre konflikt i hjemmet som følge av spill.

Deler av denne bloggen var publisert som debattinnlegg i Dagsavisen 6. februar.

Mye har endret seg siden tiden hvor spill ble sett på som meningsløst tidsfordriv. I dag er spill tilstede i barn og unges digitale hverdag hjemme, blant venner og på skolen. I gjennomsnitt bruker barn og unge nesten to  timer daglig på spill. Både foreldre, skolen og andre er enige om at det ligger store muligheter for læring og utvikling i spill. Det er stadig mer akseptert å bruke tid på spill.

Storspiller eller problemspiller?

Samtidig som aksepten for spill økes, opplever en del foreldre negative sider ved spill. Enkelte er bekymret for om barna spiller for mye, eller om de spiller spill de ikke bør. Noen er bekymret for at spillingen skal få økonomiske konsekvenser, da flere spill tilbyr kjøp i spillet. Det er ikke rart.

Hvordan skal man for eksempel klare å skille en storspiller fra en problemspiller, når begge bruker like mye tid på spill? Eller hvor skal man sette streken for hvilke spill det er ok å spille, og hvor mange timer som kan brukes?

Når blir dataspill pengespill?

Tall fra Barn og medier-undersøkelsen viser at 5 av 10 gutter mellom 9 og 16 år har spilt spill med 18 års aldersgrense. 3 av 10 foreldre opplever konflikt i hjemmet på grunn av spill. Den samme undersøkelsen viser at 8 av 10 foreldre mener dataspill tar tid fra andre gjøremål, og 4 av 10 foreldre synes spill rettet mot barn er for voldsomme. En annen bekymring blant noen er at skillene mellom dataspill og pengespill viskes ut. Flere medier har også skrevet saker om foreldre som har opplevd at barna har brukt tusenvis av kroner i spill, som i utgangspunktet var gratis.

Snakk om spill

Nøkkelen til å redusere de negative konsekvensene ved spill, og å øke de positive, er at foreldre setter seg inn i barnas spillehverdag. Gjennom å involvere seg tidlig, snakke med barna om deres spillevaner, og å sette grenser, kan konfliktnivået reduseres. Undersøkelser viser at foreldre som er aktivt involvert i barnas spillehverdag, opplever mindre konflikt som følge av spill. Foreldre som involverer seg tidlig, får også bedre oversikt ettersom barnet blir eldre. Og det er gjerne når barna blir eldre at man spiller mer, og møter på mer voksne spillprodukter.

Nettressurs for foreldre og skole

Vinterferien står på trappene. Ferier er høytid for fritid og spill, og en konfliktsone for mange. I den anledning kan det være verdt å besøke nettressursen Snakk om spill som er et samarbeid mellom Medietilsynet og Lotteritilsynet. På nettsiden kan foreldre lese om spill og barns spillevaner. Foreldre kan også ta tester om barnet spiller for mye, og om man snakker godt nok med barnet sitt om spill. Skolen kan også bruke nettsiden til å snakke om spill både i klassen og på foreldremøte.

Spill er en unik kilde til engasjement, læring og underholdning. Så før vinterferien ringes inn, og lysene på mobilskjermer, spillkonsoller og PC-er går på i de tusen hjem, vil vi invitere foreldre inn til snakkomspill.no. Slik kan vi bidra til at vi klarer å utnytte de gode sidene ved spill, og redusere de dårlige.

God vinterferie!