Har du vært på sirkus? Da har du sett akrobatene. Disse spenstige sjelene som hopper og henger, svinger og snurrer og klamrer seg til trapeset høyt under telt-taket.

Gjesteblogg.

To av de verktøyene de bruker, kommer også i bruk for bedrifter – og stiftelser – når det gjelder omdømmebygging: Springbrettet og sikkerhetsnettet.

Forskning fra Charles Fombrun og kolleger, publisert i den mye siterte artikkelen ”Opportunity plattforms and safety nets” fra 2000, viser nemlig at å systematisk bygge opp en virksomhets omdømmekapital grovt sett gir to viktige gevinster:

Springbrett

Virksomheter med stor omdømmekapital får et springbrett, eller en trampoline om du vil, som gjør at den kan komme høyere enn den ville gjort uten.

Omdømmevinnerne oppnår enklere gode resultater, fordi det gode omdømmet gir dem fart og høyde. I næringslivet handler det om tilgang på kunder og kapital, på samarbeidspartnere og nye talenter og på goodwill fra media og myndigheter.

I Norge drar selskap som Stormberg, Vinmonopolet, IKEA, Tine og finn.no nytte av denne effekten. De utvikler seg raskere og posisjonerer seg bedre. De får til mer, og har tillit.

For stiftelser vil det handle om tilgang på ressurser som ny kapital, samarbeidspartnere, styremedlemmer og politisk goodwill. Springbrettet gir kort og godt en bedre mulighet til å oppnå formålsrealisering, noe som vil skape viktige ringvirkninger.

Sikkerhetsnett

Den andre gevinsten er et sikkerhetsnett. På sirkus ser du det helt konkret spent opp under akrobatene som svever – og noen ganger glipper taket og faller. Nettet redder livet deres, og fjerner skaden som ville oppstått hvis de falt rett i sagflisen.

Virksomheter med mye omdømmekapital vil ha et tilsvarende sikkerhetsnett å falle på. Det gode omdømmet hindrer skade, og gjør at de som faller, raskt kan reise seg igjen og komme seg opp i trapesene. Dette fenomenet er også studert i annen forskning.

Vi ser det i praksis når en velrennomert virksomhet kommer i en krise. Krisen går raskere over og fører til mindre varig skade, om den håndteres godt. Dette gjelder også for stiftelser. En stiftelse med en høy grad av tillit og anerkjennelse, vil ha et mer solid sikkerhetsnett og være bedre rustet til å tåle kritikk og motgang.

Så er mine spørsmål: Hva setter din stiftelse mest pris på? Springbrettet eller sikkerhetsnettet? Bygger dere omdømme systematisk? Og hva bruker dere det gode omdømmet til? Å hoppe høyere, eller falle sikrere?