I dag blir det betalt ut nærmere 29 millioner kroner til de som har søkt om støtte fra krisepakke 2 for frivillige lag og organisasjoner. 

Krisepakke 2 skal kompensere frivillige lag og organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement og annen aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av offentlige styresmakter i forbindelse med covid-19.

I femte utbetaling blir det betalt ut 28 834 713 kroner. Det er 115 søknader for 438 arrangement som får utbetalt i denne runden.

Last ned oversikt over hvem som har fått utbetalt i dag.

Samlet er det betalt ut over en milliard kroner for nær 25 500 arrangement i krisepakke 2.

Oversikt over hvem som har søkt og fått utbetalt tidligere finner du her.

Søknadsfristen var 15. september 2020. Denne krisepakken gjaldt fra 12. mars til 31. august 2020.

Krisepakke 3 for frivilligheten kan du søke på her.