I dag kommer andre pulje med utbetalinger fra krisepakken for korona-avlyste, stengte eller utsatte arrangement

Arrangører i frivillig-, kultur- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset, kunne søke om kompensasjon.

Rammen for ordningen er på 700 millioner kroner, og ordningen gjelder arrangement i perioden 5. mars til og med 30. april.

2254 søkere søkte om 372 millioner kroner. 1519 søkere fikk utbetalt over 118 millioner kroner i første pulje, 8. mai.

I dag får 111 søkere utbetalt nær 77 millioner kroner. Her kan du se en oversikt over hvilke organisasjoner dette er.

Her kan du se en oppdatert oversikt over søknader som er godkjente, avslått, trekt eller fortsatt under arbeid.

Les flere nøkkeltall for krisepakken her.