Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim ber rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.

Rapportering av mistenkelige forhold er en sentral og viktig del av det nasjonale antihvitvaskingsregimet. Kriser og endringer i samfunnet og økonomien fører også til endringer i fremgangsmåter for hvitvasking og terrorfinansiering.

Derfor ber EFE rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer om hvordan kriminelle utnytter den sårbare situasjonen samfunnet er i.

De rapporteringspliktige må ta utgangspunkt i hvilken virksomhet de selv driver og hvilke produkter som tilbys, og på bakgrunn av det vurdere hvordan deres virksomhet og produkter kan bli misbrukt på nye måter, skriver Økokrim.

De peker blant annet på at kompensasjonsordningene til næringslivet sannsynligvis vil tiltrekke seg kriminelle med ønske om økonomisk profitt.