Bingohaller blir vurdert som kulturarrangement av Helsedirektoratet og må stenges.

I et vedtak av 12. mars vart det blant annet bestemt at kulturarrangement må stenge for publikum. Lotteritilsynet har i dag fått avklart med Helsedirektoratet at bingohaller i dette tilfellet må tolkes som et kulturarrangement og må stenge dørene.

I samband med koronaviruset Covid-19 er vi i en helt spesiell situasjon, og helsemyndigheitene ber om at alle gjør sitt beste for å avgrense smitte. Det går frem av råd på Folkehelseinstituttet sine nettsider at du skal holde ein meter avstand til andre. Dette betyr å avgrense all kontakt med andre, avgrense deltakelse i fritidsaktiviteter m.m.

I tillegg til bingohaller hos entreprenør, vurderer Lotteritilsynet foreningsbingo og basar som kulturarrangement i denne samanhengen.

Mer informasjon om Covid-19 finn du på helsedirektoratet si nettside, helsenorge.no og hos Folkehelseinstituttet.