Vi får en del spørsmål fra publikum om nye store lotterier har lov å markedsføre og tilby spill i Norge. Her kan du se hvem som har fått tillatelse.

En forskriftsendring i 2015 slo fast at Lotteritilsynet kan gi inntil fem tillatelser til nye lotteri, alle med en omsetning avgrenset til 300 millioner kroner per år. Det var bare store humanitære organisasjoner med omfattende internasjonal aktivitet som kunne søke. Organisasjonene skal ha minst 50 % av overskuddet etter fradrag for gevinster. Tillatelsene gjelder for ni år.

Vi fikk åtte søknader fra i alt 14 organisasjoner, og det ble en omfattende saksbehandling. To lotteri fikk tillatelse i 2017, mens tre lotteri (etter loddtrekning blant de kvalifiserte) fikk tillatelse i oktober 2017, med vilkår om oppstart innen 1. oktober i år. Nå er alle i gang med sine lotterier.

Lotteri som har fått tillatelse, har lov å maredsføre seg. Under ser du oversikt over de nye store lotteriene som har fått tillatelse etter lotteriforskriften § 7.

Pantelotteriet

Panteautomat der du kan velge innskudd i lotteriet i stedet for utbetaling av pant. Du får straks melding om du har vunnet. Toppgevinsten er 1 million kroner. Norges Røde Kors står bak Pantelotteriet, og entreprenør er Norsk Pantelotteri AS.

Uniceflotteriet

Talspill kombinert med symbol. Kjøp av enkeltlodd eller abonnement. Trekning hver fredag. Toppgevinsten er 2 millioner kroner. Unicef Norge står bak Uniceflotteriet, og Lottovate Ltd. er entreprenør.

Postkodelotteriet

Loddet er en kombinasjon av postnummer, postkode og loddnummer. Abonnement på månedslodd. Det er både ukesstreknng og månedstrekning. Toppgevinst er 2 millioner kroner. SOS-Barnebyer Norge og WWF-Norge er organisasjonene bak Postkodelotteriet. Entreprenør er Novamedia Norsk Postkodelotteri AS.

Fotolotto

Et foto sendt med mobil fungerer som lodd. Mindre premier umiddelbart, samt trekning hver uke. Toppgevinst 1 million kroner. Organissasjonen bak Fotolotto er Right to Play Norge og entreprenør er Fotolotto.no AS.

Norgeslotteriet

Du kan vinne mindre gevisnter straks, i tillegg er det ukesstrekning og månedstrekning. Toppgevinst er 2 millioner kroner. Det er Caritas Norge, Regnskogfondet og Utviklingsfondet som er organisasjonene bak Norgeslotteriet.  Donira AS er entreprenør.