Norske stiftelser mener de har delt ut 4 milliarder kroner til samfunnet i 2014. Dette er en økning på 1 milliard kroner sammenlignet med tidligere undersøkelser. De nye tallene kommer fram i en temaundersøkelse som Stiftelsestilsynet har gjennomført. Samtidig viser undersøkelsen at styremedlemmer i norske stiftelser yter mye til det norske samfunnet i form av frivillig og ideelt arbeid.
Siw Heggedal Longvastøl er avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet

Siw Heggedal Longvastøl er avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet

Ny innsikt

-Vi har gjennom flere temaundersøkelser de siste årene fått ny innsikt i hva norske stiftelser bidrar med til samfunnet. Alle viser at stiftelsene er en betydelig økonomisk kraft i samfunnet vårt, sier Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet.

Mens utdelingene til stiftelsenes formål kom opp i 4 milliarder i 2014, så ble det i 2011 tilført 3,0 milliarder kroner fra stiftelses-Norge. Året før var tallet 3,2 milliarder og i 2009 2,7 milliarder. I tillegg kommer formålsrealisering som ikke lar seg kvantifisere på samme måte.

Få tar styrehonorar

Undersøkelsen fra Stiftelsestilsynet viser også at de fleste styrene – sju av ti – ikke tar styrehonorar. I tillegg gjør de mye av jobben selv. Av de som tar honorar, er nivået stort sett lavt. Bare i noen få større stiftelser blir det betalt ut høye honorar. Dette betyr etter Stiftelsestilsynets oppfatning at pengene i det alt vesentlige går til det de skal, nemlig formålene.

-I arbeidet med undersøkelsen har vi ikke tatt stilling til hva som er rett nivå på styrehonorar i ulike stiftelser. Vi viser til stiftelsesloven som sier at godtgjørelse skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar for følger med vervet eller stillingen, sier Heggedal Longvastøl.

Målet med undersøkelsen har vært å kartlegge hvilke kostnader norske stiftelser har til styre og administrasjon, samt hvor mye de bidrar med til samfunnet i kroner.

Se hele Temaundersøkelsen 2016 her.