Søknadsfristen for krisepakke 2 er ute. Frivillige lag og organisasjoner har søkt om nærmere 1,6 milliarder i støtte, og kan få tildelt inntil 70 prosent av søknadsbeløpet.

Krisepakke 2 skal kompensere frivillige lag og organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av offentlige styresmakter i forbindelse med covid- 19. Denne krisepakken gjaldt fra 12. mars til 31. august 2020.

Nøkkeltall

  • Det er komt inn 6803 søknader. Det er i snitt søkt om støtte til fire arrangementer eller aktiviteter i hver søknad.
  • Det er søkt om støtte for 25 849 arrangementer og annen aktivitet.
  • 6130 ulike organisasjoner har søkt.
  • Det samlede søknadsbeløpet er på 1 578 977 713 kroner. Søkerne kan få tildelt inntil 70% av godkjent søknadsbeløp.

Last ned søkerlisten her.

Treffer sektoren godt

– Inntrykket vårt er at denne ordningen treffer sektoren godt. Mange har søkt, og vi har også betalt ut underveis, sier Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

I krisepakke 2 er det til nå betalt ut til sammen 422 millioner kroner i tre puljer.

– Resten kommer vi til å betale ut i flere puljer fremover, sier Hamar.

Regjeringen har foreslått en bevilgning på en milliard kroner til en tredje krisepakke som skal gjelde fra 1.september til og med 31. desember 2020. Vilkårene for denne ordningen er ikke klare.

Fordeling søknadsbeløp

 Tal organisasjonarSøknadsbeløp
Over 10 MNOK8146 535 494
Mellom 5 MNOK og 10 MNOK17123 995 184
Mellom 1 MNOK og 5 MNOK233433 727 207
Mellom 100 000 og 1 MNOK2406695 881 835
Under 100 0003466178 837 993
Totalt61301 578 977 713

Fylkesoversikt