Dagens dokumentasjon er ikke tilstrekkelig til å kunne konkludere om grasrotmidler brukes i strid med regelverket.

Lotteritilsynet opprettet våren 2018 tilsyn med klubbene i Eliteserien som mottar midler fra grasrotandelen. Bakgrunnen for tilsynet var en ny bestemmelse om at midlene ikke kan brukes til økonomisk aktivitet som vrir, eller truer med å vri konkurransen med virksomheter som ikke kan motta grasrotandel. Begrepet økonomisk aktivitet, og om den vrir eller truer med å vri konkurransen, skal her fortolkes i samsvar med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Under tilsynet har vi erfart at dokumentasjonen hos eliteserieklubbene i dag ikke er tilstrekkelig til å kunne konkludere om grasrotmidler brukes i strid med regelverket. Lotteritilsynet informerer nå om gjeldende regelverk.

Lotteritilsynet sendte brev til alle eliteserieklubbene 12. desember. Vi vil med dette informere fotballklubber i Eliteserien om hvilke krav forskrift om grasrotandel stiller til organisasjonene for å kunne dokumentere bruken av grasrotmidler.